SURƏLƏRİN FƏZİLƏTİ

SURƏLƏRİN FƏZİLƏTİ

Fatihə surəsi

Əbdülməlik bin Ümeyr (r.a) Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Kitabın fatihəsində (Qurani-Kərimin başında yer alan Fatihə surəsində) hər dərdə dəva var”. (Darimi və Beyhəqi)

Bəqərə surəsi

“Quranın ən fəzilətli surəsi Bəqərə surəsidir. Onun da ən böyük ayəsi Ayətəl-Kürsidir. Bir evdə Bəqərə surəsi oxunarsa, şeytan onu eşitməmək üçün özünü oradan çölə atar”. (Süyuti)

Kəhf surəsi

Əbu Dərda (r.a) nəql edir: Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurdu: “Hər kim Kəhf surəsinin başından (bir rəvayətə görə sonundan) on ayə əzbərləyərsə, Məsih Dəccalın şərindən əmin olar”. (Müslim, Əbu Davud)

Yasin surəsi

Ata bin Əbi Rəbah (r.əleyh) belə rəvayət etmişdir: “Hz. Peyğəmbərin belə buyurduğunu eşitdim: “Kim günün başında Yasin surəsini oxuyarsa, ogünkü bütün ehtiyacları təmin olunar”. (Darimi)

Vaqiə surəsi

İbn Məsud (r.a) Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Kim hər gecə Vaqiə surəsini oxuyarsa, heç vaxt qıtlıq çəkməz”. İbn Məsud (r.a) qızlarına hər gecə bu surəni oxumağı tövsiyə edərdi. (Beyhəqi)

Mülk surəsi

Əbu Hüreyrə (r.a) Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Quranda otuz ayəlik bir surə var ki, onu oxuyana günahları bağışlanana qədər şəfaət edəcək. Həmin surə “Təbərakəlləzi biyədihil-mülk”dür”. (Əbu Davud, Əhməd, Nəsai, İbn Macə, Hakim, İbn Hibban)

Başqa bir hədisdə: “Axşam və yatsı namazı arasında “Təbərakə” və “Səcdə” surələrini oxuyan Qədr gecəsini (namaz qılaraq) keçirən adam kimidir”. Başqa bir rəvayətdə də: “Hər kim bu iki surəni oxuyarsa, ona yetmiş savab yazılar, yetmiş pis əməli silinər”, - buyurulur.

 

Fələq və Nas

Uqbə bin Amir (r.a) belə nəql edir: “Rəsulullah (s.ə.s) mənə hər namazdan sonra Muavvizəteyni (Fələq və Nas surələri) oxumağı əmr etdi”. (Tirmizi)

 

PAYLAŞ:                

İRFANDAN

irfandergisi.com

ŞƏRHLƏR

İlk şərhi yazan siz olun!

Şərh yaz