REDAKTORUN SEÇDİKLƏRİHAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR Əziz Mahmud Hüdayi - 6

Hüdayi həzrətləri şeirlərinin birində belə buyurur: Ey dərət Kə‘beyi-ərbabi-nəcat Qibləti vəchukə fi külli salat Zati-paki tu münəzzəh zi-cihad Dərgəhət Kə‘bəyi-əhli-dərəcat. “Ey qapısı qurtuluş əhlinin Kəbəsi olan (Allahım)! Üzün hər namazda m...