GƏLDİ KEÇDİ ÖMRÜM MƏNİM - YUNUS ƏMRƏ

GƏLDİ KEÇDİ ÖMRÜM MƏNİM - YUNUS ƏMRƏ

Gəldi keçdi ömrüm mənim şol yel əsib keçmiş kimi

Hələ mənə şöylə gəldi şol göz yumub açmış kimi

 

İşbu sözə Haqq tanıqdır bu can gövdəyə qonuqdur

Bir gün ola çıxa gedə qəfəsdən quş uçmuş kimi

 

Miskin adəm oğlanını bənzətmişlər əkinçiyə

Kimi bitər, kimi yitər yerə toxum saçmış kimi

 

Bu dünyada bir nəsnəyə yanar içim göynür özüm

Yiğid ikən ölənlərə gök əkini biçmiş kimi

 

Bir xəstəyə vardın isə bir içim su verdin isə

Yarın anda qarşı gələ Haqq şərabın içmiş kimi

 

Bir miskini gördün isə bir əskicə virdün isə

Yarın anda sənə gələ Haqq libasın biçmiş kimi

 

Yunus Əmrə bu dünyada iki kişi qalur derlər

Məğər Xızır İlyas ola abi-həyat içmiş kimi

 

Bu şeiri yaxın günlərdə vəfat etmiş könül dostumuz

Məmmədov İlhamın əziz xatirəsinə ithaf edirik.

 

PAYLAŞ:                

İRFANDAN

irfandergisi.com

ŞƏRHLƏR

İlk şərhi yazan siz olun!

Şərh yaz