Müdriklərdən öyüdlər

Müdriklərdən öyüdlər

Sizə Allahdan qorxmağı və bir neçə pis xüsusiyyətlərdən uzaq olmağı tövsiyə edirəm, həmin pis xüsusiyyətlər bunlardır:

 - Həsəd. Hansı ki,  həsəd edilən şəxsin sahib olduğu neymətin onun əlinən çıxmasını istəməkdir.

 - Təkəbbür. Hansı ki, özünü başqalarından üstün görmək deməkdir.

 - Yalançılıq. Hansı ki, hadisənin əksinə söz uydurmaq və fayadasız, boş-boş danışmaqdır.

 - Qeybət. Hansı ki, insanların pisliyini onların olmadığı yerlərdə danışmaqdır.

 - Hərislik. Hansı ki, dünyadan gözü doymamaqdır.

 - Qəzəb. Hansı ki, intiqam duyğusuyla qanın qaynamasıdır.

 -  Riya. Hansı ki, elədiyi yaxşılığın Allahdan qeyrisinin qiymətləndirməsindən xoşu gəlməkdir.

 -  Zülm. Hansı ki, nəfsin istəklərini hərfiyyən yerinə yetirməkdir.

Bu pis xüsusiyyətlərdən qorunduqdan sonra qorxu və ümid arasında olmağını tövsiyə edirəm.                                                                                                  

   Əhməd Ər-Rüfai

***

Qorxu bildiyi günahından ötrü qəlbin Allahdan qorxmasıdır. Ümid isə Allahın vədindən ümidvar olub rahatlamaqdır.

 

***

 

Dinin yaxşı qəbul etdiyi hər şeyi yerinə yetirə bilməsəniz də əmr bil-maruf (yaxşılığı əmr) etməyə davam edin.

***

Dini qadağaların hamısından qoruna bilməzsəniz də  nəhy anil-münkər (pisliklərdən uzaqlaşdırmaq) vəzifəsindən əl çəkməyin.

***

Hədisi-şərifdə belə buyurulur: “Hər kim səkkiz qrup insanla bərabər olarsa səkkiz xüsusiyyəti artar:

 - İdarəçilərlə bərabər olanların təkəbbürü və qəlbi qatılığı,

 -Varlılarla bərabər olanların dünyaya və dünyalıqlara hərisliyi,

 -Kasıblarla bərabər olanların Allahın bölgüsünə razılıq və təslimiyyəti,

 -Uşaqlarla bərabər olanların oyun və vaxt keçirmək arzusu,

 -Qadınlarla bərabər olanların cəhalət və şəhvəti,

 -Salehlərlə bərabər olanların ibadətə rəğbət və arzusu,

 -Alimlərlə bərabər olanların elm və irfan arzusu,

 -Fasiqlərlə bərabər olanların günahı və tövbəni gecikdirmək arzuları.”

 

***

 Tövbə ilə Allahın xoşuna gələcək əməllərlə məğfirət qapısına yaxınlaşmağa çalış.

 

***

 

Günahları tərk edərərək Allahın cəza qapısından uzaqlaşmağa çalış.

***

 Həqiqi möminin ümidi qorxusu qədər olmalıdır.

***

Ayağımızla tapdalayıb keçdiyimiz torpaq keçmişlərin üzləri, yanaqları, dilləri dodaqlarıdır. “Ey bəsirət sahibləri ibrət alın”. (Həşr, 2)

***

 Görmürsünüzmü? Uşaq dünyaya gəldiyi vaxt dünyaya olan hərisliyindəndir ki, əlləri nəyi isə tuturmuş kimi bağlıdır. Dünyadan gedərkən də ovuclarının içi boş olduğu üçün açıqdır.

 

PAYLAŞ:                

ŞƏRHLƏR

İlk şərhi yazan siz olun!

Şərh yaz