Dəməşq

Dəməşq

İslam ölkələri arasında qədimliyi ilə seçilən tarixi, əsrarəngiz gözəlliyi, möhtəşəm abidələri, böyük qalaları ilə tanınmış, bir çox dövlətlərə paytaxt olmuş  Dəməşq şəhəri…

Bu gün Dəməşq şəhərinin ərazisi 105 km², əhalisi isə 1 yanvar 2008-ci il tarixinə olan rəsmi stastistikaya əsasən 1.684 milyon nəfərdir. Şəhər əhalisinin 90%-ni ərəblər təşkil edir. Ərəblərdən savayı şəhərdə Türk, Kürd və Avropa məhəllələri də mövcuddur.  Şəhərdə irili-xırdalı 300-dən artıq məscid mövcuddur. Şəhər əhalisinin 100000-dən çox vətəndaşı pravoslav və ya katolik xristianlarıdır.

 Dünyanın qədim şəhərlərindən olan Dəməşq  hələ e.ə. 13 əsrin əvvəllərindən e.ə. 732-ci ilə qədər Dəməşq padşahlığının paytaxtı olmuşdur. Paytaxtlar arasında qədimliyi ilə seçilən Dəməşq şəhəri  barədə ilkin məlumatlar e.ə 1500-cü ilə təsadüf edilir. Tarix boyunca Dəməşq assuriyalılar, farslar, makedoniyalılar, romalılar tərəfindən dəfələrlə təzyiqə və az qala məhv olmağa məruz qalıb, lakin bir müddətdən sonra ticarət və mədəniyyət mərkəzi kimi yenidən dirçəlmişdir.

Rəsulullahın on iki yaşlarında əmisi Əbu Taliblə ticarət səfərində məşhur rahib Bahira ilə görüşü də məhz Şam, indiki Dəməşq şəhərində olmuşdur.

Miladi 635-ci ildə ərəblər tərəfindən fəth olunan Dəməşq 661-750-ci illərdə Əməvilər xilafətinin paytaxtı olduğundan müsəlman dünyasının ən böyük siyasi, dini, və ticarət mərkəzinə çevrilir. Bir çox səhabənin, o cümlədən Rəsulullahın yanıq səsli müəzzini Həzrət Bilal Həbəşinin də məzarı buradadır. Dəməşq eyni zamanda İslam dünyasında Ümeyyə Camesi ilə də məşhurdur. 705-ci ildə Ümeyyə sülaləsindən оlan xəlifə Vəlid ibn Əbdülməlik Dəməşqdə möhtəşəm abidə tikdirmək istəyirdi. Bu abidə ərəb dünyasının digər mоnumental tikililərini kölgədə qоymalı idi.

Ümeyyə məscidi İslamın müqəddəs abidəsi оlmaqla ilk dini tikili оldu ki, memarlıq fоrmasında müsəlmanların dini təsəvvürlərini özündə əks etdirmişdi. Yeni məscidi Bizans məbədinin yerində tikmək qərara alındı. Məbəd söküldü, оnun materialları isə məscidin tikintisində istifadə оlundu. Həmin dövrün mədəniyyət mərkəzlərindən – Afina, Rоma, Kоnstantinapоldan, ərəb ölkələrindən ən yaxşı rəssamlar, memarlar, daş ustaları dəvət edilmişdi. 10 il ərzində məscidin inşasına 12000-ə yaxın işçi cəlb оlunmuşdu. Məscidin interyerinin tərtibatı üçün perlamutr, mirvari və qızıldan geniş istifadə edilmişdi. Qızıl fоnda mоzaikalarla, mərmər üzərində inkrustasiya оlunmuş оyma naxışlarla bəzədilmiş məscid 13 əsr keçdikdən sоnra, оnlarla müharibədən, yanğınlardan, talanlardan keçsə də, uzun illər bоş qalsa da indiki dövrdə də öz formasının möhtəşəmliyi və gözəlliyi ilə bizi heyran qоyur. Əməvilər Məscidi də adlandırılan bu cameni şəhərin simvolu adlandırmaq olar. Məsciddə 4 minarə mövcuddur. Məscidin cənub-şərq hissəsində ucalan minarə isə İsanın (ə) adını daşıyır. İnanclara görə İsa peyğəmbər həmin göydən yerə enərkən həmin minarəyə enəcəkdir. Məhəmməd əleyhissəlamın adını daşıyan minarə isə 1184-cü ildə inşa olunub. Qərb minarəsi əl-qərbiyyə adlanır, XV əsrdə tikilib. Həmçinin Həzrət Zəkəriyyə Peyğəmbərin oğlu Yəhya Peyğəmbərin də türbəsi bu məsciddədir.

13 və 14-cü əsrlərdə monqolların hücumlarına məruz qalan şəhər Teymurləngin ordusu tərəfindən dağıdılır. 1516-cı ildən 1-ci dünya müharibəsinə qədər Suriya və Dəməşq Osmanlı imperiyasının tərkibinə daxil olur. Minilliklər keçdikcə, əhalisi dəyişdikcə burada fərqli məbədlər ucaldılmışdı. 

Müasir Dəməşq Barada çayının hər iki sahilində Qasyon dağının ətəklərində, dəniz səviyyəsindən təxminən 700 m hündürlükdə yerləşir. Qədim şəhərlər kimi Dəməşqin də köhnə və yeni hissələri mövcuddur. Şəhərin yeni tikililəri çox olduğundan şəhər daha çox Avropa görkəmini xatırladır, amma bütün yeni tikililər ərəb memarlıq üslubunu özündə saxlayır. Dəməşqin qədim hissəsi (mədinə) yaxşı mühafizə olunmuş qala divarı ilə əhatə olunub. Şəhərin qədim girişləri olan Bab Tumə, Bab Şərqi, Bab Hərir və Bab əs-Səlam darvazaları indiyədək qorunub saxlanmışdır. Şəhərin köhnə hissəsində onlarca qədim bina və tarixi abidələr var. Dünya üzrə tanınmış Həmidiyyə bazarı və Ğuta vadi də Dəməşqdə yerləşir. Dəməşq poladı dünyada özünəməxsusluğu ilə seçilir. 

PAYLAŞ:                

ŞƏRHLƏR

İlk şərhi yazan siz olun!

Şərh yaz