DONUZ QRİPİNƏ QARŞI NƏ ETMƏLİ

DONUZ QRİPİNƏ QARŞI NƏ ETMƏLİ

İrfan jurnalının keçən sayında demək olar ki, bu gün qlobal problemə çevrilən donuz qripi haqda yazmışdıq. Bəs donuz qripindən necə qorunmaq olar? Budəfəki yazımız bu haqda olacaq.

Maddi səviyyədə gündəlik həyatda donuz əti ilə qidalanmamaq və donuzlarla təmasda olmamaq lazımdır. Mənəvi səviyyədə isə, tarix boyunca insanların başına gələn bir çox fəlakətlərin əsl mahiyyəti haqqında düşünmək gərəkdir: yolxucu xəstəliklərin yayılması, zəlzələlər, daşqınlar, tufanlar və s. Haqq təalanın cəzalarıdır.

 Yaradan Allah insanları tarix boyunca pis əməllərdən qorunmağa çağırır, onlara öz əmrlərini göndərir, günahlara görə onları cəzalandırır, Haqq – hesab  gününün yaxın olması barədə xəbərdar edir.

Ancaq, bədbəxtçilik ondadır ki – insanların əksəriyyəti, çoxluğunu təşkil edərək, Allahın çağırışını başa düşmürlər, başa düşmək istəmirlər, onun qanunlarını pozurlar. Nəticədə, ədalətə görə, onlara layiq olan cəzaya məhkum olurlar. Ancaq, yenə də insanların əksəriyyəti azğınlıq yolunu, özləri üçün “öz yolunu” seçirlər, xatalı yolu. Və bu gün də “donuz Qripi”-nin hiddətlənməsi – daha bir, ola bilər, ən ciddi, Allah eləməsin, ola bilsin, kimlər üçün sə son xəbərdarlıqdır.

Donuz qripinin virusuna gəldikdə isə, əslində burda vəziyyət daha gərgindir. Avstriyalı yolxucu xəstəliklərlə məşğul olan (virusoloq) Adrian Qibbe israr edir ki, A/H1N1 virusun genetik xüsusiyyətlərinə görə, o elmi laboratoriyaların birində əldə edilmişdir.

Bu barədə deyək ki, insanlar arasında insanlıqdan çıxmış olanlar var, bunları başqa cürə adlandırmaq olmaz. Axı bu elmin adamları bu A/H1N1 virusun ştammını çıxarmaq üçün çox ehtimal ki, uzun müddət çalışmışlar. Görünür elmi sınaqlar donuzlar üzərində aparılıb. Və ehtimal ki, bu “elmi”işləmə daha bir bakterioloji silahın yaranmasına yönəlmişdir, əlbətdə, insanların məhvi üçün.

Xatırladaq ki, viruslar bitkilərə də ziyan vururlar. Kənd təsərrüfatında yetişdirilən bitkilərdən çoxu viruslarla məhv olunur, misal üçün “mozaik xəstəliyin virusu ilə kartof, pomidor və başqa məhsullar. Misal olaraq qədim tarixdə yaşayan, nəhəng kələzlərin, fil cinsli heyvanların (momontların) qırılmasına diqqət yetirmək olar, onlar da insanlara məlum olmayan viruslardan məhv ola bilərdilər.

Keçən əsrin 30-cu illərində Virusoloqlar qripi törədəni təyin etmişdilər, halbuki o əsrlər boyu məlum idi. Bundan əvvəl bu yolxucu xəstəliyin törənməsində cürbəcür başqa mikroorqanizmləri “günhkardırlar”. Fərqli virusları tapdıqca əlamətlərinə başqa-başqa adlar verməyə başladılar. İnsanlar tərəfindən aşkar olunmuş virusların ilk ştammları “A0 A-sıfır) adını aldılar.

1940 ildə “B” qripi virusu kəşf edilmişdir.

1947 ildə “A1” və “C” qriplərin virusları tapılmışdı.

1952 ildə “D” qripinin virusu kəşf olundu.

1957 ildə “A0” virusu “sinqapur qripi” adlanan “A2” virusunu əvəz etdi.

1968 ildə “A3” qripinin virusu – “qonkonq” qripi əmələ gəldi.

1977 ildə “A1” virusu qayıtdı və “A3” virusu ilə öz varlığını davam etdi. Belə dəyişiklikləri və çapışmaları avstraliyalı virusoloq və immunoloq, nobel mükafatının laureatı F. Bernet axınlaq üzənlər (dreyflilər) adlandırır. Sonralar “H” və “N” hərfləri ilə indeksasiya tətbiq edərək, viruslara başqa adlar verməyə başladılar. Beləliklə “donuz” qripinin viruslarını A0 (H1N1) və yaxud A1 (H1N1) virusları ilə ifadə etməyə başladılar.

1981 ildə B03 ekspertlər komitəsi A0 (H1N1) və A1 (H1N1) “donuz” viruslarının H1N1 tipində birləşmələri haqqında qərar çıxardır. “Maraqlı” vəziyyətdir – virus qripləri tuğyan edirlər, virusoloqlar isə virusları adlandırmaqla “oynayırlar”. Bunun nə demək olduğunu D. Qolubevin və VL. Soluxinin sözləri ilə bildirək:

“Təsəvvür edin ki, siz böyük tibb rəisisiniz və 1981 ildən sonra xəbər gəlir ki,  ölkədə A(H1N1) qripinin epidemiyası başlayıb. (ola bilər, hətta pandemiya?!) Bu xəbərə qarşı nə reaksiya göstərərdiniz?

Daha sonra elə düşüncələr gəlir ki, nəinki “böyük tibb rəisindən” kömək gözləyən adi insanları, hətta mütəxəssislərin – virusoloqların özlərini çaşdırırlar.

Və yenə  biz deməyə vadar olacağıq ki, hətta öz işinin mütəxəssisləri öz düşüncələrində çaşırlar, daha doğrusu azırlar.

Belə çətin vəziyyətdən çıxış varmı? Əlbətdə var!

Düşüncəli insan üçün ancaq bir yol var ki – o Allahın ona göstərdiyi yoldur!

“Donuz qripi, o H1N1 virus qripinin tipi olsada, haqqında ddüşüncələrə qayıtdıqda deyək ki, bəşəriyyət üçün ağır qandallar olan bu vəziyyətdən çıxış – Allahın qadağan etdiyi, başıbəlalı donuz əti ilə qidalanmamaqdır.

Bu gün “donuz qripi” və onun virusu ilə əlaqədar vəziyyət necədir?

Əvvəlki virus xəstəliklərin epidemiyalarında olduğu kimi, bu dəfə də mütəxəssislər “donuz qripinin virusundan, yəni A/H1N1 virusundan, xilas olmaq yolunu axtarıb tapırlar, virusa qarşı dərman preparatlarının hazırlanmasında. Bu qabaqki yoldur – “müqəssir” ştammı aşkar etmək və onun əsasında ştamma qarşı olanı hazırlayıb insanlara calamaq. Mütəxəssislər vəziyyətdən çıxışı və təsəllini onda görürlər ki, “peyvənd olunmuş” insanlar virus A/H1N1 tutulmayacaqlar. Ola bilsin ki, bəzi insanlarda bu belə də olacaq. Ola bilər, “peyvənd olunmuş” insanların heç biri heç də yoluxmayacaq. Bu dəfə yoluxmayacaq. Bəs kim zəmanət verər ki, “peyvənd olunmuş” insan gələn dəfə baş verə bilən epidemiyada yoluxmayacaq. Güman edirik ki, belə zəmanət vermək üçün, ya virus strategiyasının zamin bilicisi olmaq lazımdır, ya da heç olmasa “qoçaq”.

Fərziyəmiz bununla əsaslanır:

a) Təbabətin məlumatları çox vaxt cürbəcür yoluxucu xəstəliklərin eyni adamlara qayıtmasını (residivləri) təsdiq edirlər, bu adamlar qabaqcadan müəyyən yoluxucuya qarşı müəyyən peyvənd almış olsalar belə.

b) Heç bir zəmanət yoxdur ki, bu gün məlum olan virus sabah mutasiya etməyəcək və artıq neçənci dəfədir ki, başqa bir. Bundan betər səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik olan virusa dönməyəcək.

Ancaq necə deyirlər, “proses getdi” – iş başlı-başına buraxıldı. Əczaçılıq kompaniyası təcili halda ştamma qarşı virusun A/H1N1 istehsalına başladılar, üstəlik milyon tirajlarla. Şübhələnmək lazım deyil ki, bu kompaniyalar artıq neçənci dəfədir ki, bu işdə “əllərini isidəcəklər” və “təmiz gəlir” əldə edəcəklər.

İnanılmazdır ancaq belə bir fikir var ki, aczaçılıq kompaniyaları özləri bu təhlükəli virusların hazırlanmasını maliyyələşdirirlər ki, sonradan (günah yolu ilə - müəllifin qeydi) ştamma qarşı istehsalı və yayılması ilə gəlir qazansınlar. Ancaq ola bilər ki, bir zaman bu üsul münhəzəm olmasın. Axı bir dəfə şüşədən qaçmış cinn bir daha şüşəyə girmək istəmiyə bilər. Və həmən o zaman qətdan “cinn”, ola bilsin ki, heç kəsə aman verməsin, həmçinin yeni virusların tədqiqatçılarına da...

Unutmaq lazım deyil ki, Allah bu qadağaları bütün bəşər üçün və əbədilik nazil etmişdir.

Bu gün – 11 iyun 2009-cu il bəşəriyyət üçün qorxulu olan “donuz qripi”nə 6 səviyyədən ən yüksək təhlükəli 6 səviyyə verildi. Bu günə “donuz qripi”nə dünyada 27700 insan tutulmuşdur ki, onlardan 141 adam həyatı tərk ediblər. “donuz qripi” artıq kainatın 74 ölkəsində “gəzir”. Avstraliyada ancaq axırıncı həftə ərzində “donuz qripi”nə 1200 adam tutulub. Qəlbin dərinliyindən acınacaqlıdır – pondemiya (epidemiya) başladı.

İnsanlardan heç kəs bilmir və bilə-bilməz ki, qadağan olunmuş ətlə qidalanmağın nəticəsində adamın başına nə gələ bilər. Hər insan üçün son dərəcə aydın olmalıdır ki - əgər Allah bir şeyi qadağan edirsə, demək bu qadağaya sözsüz riayət etmək lazımdır!

Bu haram “şirin Barı” yeməkdən əl çəkmək deyməzmi? Layiqdirmi düşüncəli insana donuz ətindən hazırlanmış bir tikə buda, sosiskaya, kolbasaya görə həyatını təhlükə altına salması?

Ey insanlar! Yaradanınıza iman gətirməyə tələsin! Onun əmrlərini şəksiz yerinə yetirin! Nəbadə günah etməyin:

Təkəbbürlü olmayın.

Paxıl olmayın.

Qiybət etməyin.

İsraf etməyin.

Zina etməyin.

Qumar oynamayın.

Məstedici içkilər içməyin.

Narkotik maddələri qəbul etməyin.

Oğurluq etməyin.

Bir birinizi öldürməyin.

Sadalanan, Rəbbimizin olan bu əmrlər - əlbətdə Onun insanın mənəvi inkişafı yolunda əmr etdiklətinin yalnız bir hissəsidir. Allahın bütün qanunlarını bilmək və öyrənmək üçün hər bir düçüncəli insana Müqəddəs kitabları təkrar-təkrar oxumaq vacibdir və yalnız nə zaman, hörmətli oxucu, siz Allahın hökmlərinin mahiyyətini dərk edəcəksiniz, onları həyata keçirəcəksiniz, - sınaqlara tab gətirib dünya həyatınızdakı ən vacib imtahandan çıxacaqsınız.

Bu kitabcanın mövzusuna gəldikdə isə xatırlayırıq:

Donuz ətini yeməkdən çəkinin!

Ey insanlar! Sizi Yaradanı xatırlayın! Hər bir şeyə görə Ona təşəkkür edin! Bu haqda Allah özü buyurur:

“Belə olduqda siz Məni xatırlayın ki, Mən də sizi yada salım! Mənə şükür edin, Məni danmayın! (Quran 2/152)

Qasımov R.Q.

Azərbaycanın əməkdar ixtiraçısı.

Tibb elmləri namizədi.

“Sağlam həyatın mədəniyyəti” ictimai birliyinin Vitse Prezidenti.

PAYLAŞ:                

ŞƏRHLƏR

İlk şərhi yazan siz olun!

Şərh yaz