Sende Mi Makyavel?

Sende Mi Makyavel?

En büyük mahkeme….amel hasatının tartılma vakti…………insanlar korku ve telaş içerisinde bekliyor.Bir münadi .

“Makyavel Ahmet  Mehmet oğlu Hatice kızı  doğumu 1245 ölümü 1298 öne çıksın hesabı görülecek “diyor

Ahmet öne doğru çıkarken zihninde Makyavelin ne demek olduğu var

Münadi  hesabı görülecekleri çağırmaya devam ediyor:

Makyevel Hasan veli oğlu  Nesibe kızı doğumu  1655 ölümü 1712 çıksın öne.

Makyevala Leyla  Timur – Züleyha kızı doğum  1860 ölüm 1942

Mahkeme süreci bu şekilde devam etmektedir.Mahşerde toplanan halk bu Makyeval kelimesinin ne manaya geldiğini merak etmektedir.Hesabı görülmeye gidenler  İsimlerindeki Makyeval kısmının  fazla olduğunu  böyle bir isim ve künyelerinin olmadığını ifade ettikleri zaman şiddetli bir azara maruz kalırlar nasıl mı:

“sizi gidi sizi hiçbir  şeyden haberiniz yok tabi Allahı unutmuşsunuz Allahda size  öz nefislerinizi öz isimlerinizi  unutturmuş.Bu sebepten şahsiyetinizden ,özünüzden ,yaradılışın hikmetlerinden    haberiniz yok  tabi,başınıza buyruk  kuralsız ,ilkesiz   yaşadınız …”

Mahkemede huzura alınmayı bekleyenlere şu ilan yapılır:

Ey insanlar!

İnsanlar arasında günde en çok telaffuz ve tekrar  edilen  isim Muhammed ismidir.

Kağıt üzerinde pek fazla olmayan ,az bilinen Makyavel isminden türemiş Makyavelizm felsefesi ise çok yaygındır.Bu felsefeyi hayatının bir anında kabul etmemiş hemen hemen hiçbir insan yoktur.Makyavelizm felsefesini hayat standartı haline getiren  çıkarcı insanlarla üstün  ahlaka sahip olanların ayrışacağı gündür  bugün!.....

Kalabalıkta bir uğultu yükseldi herkes birbiriyle

“kim bu makyavel?

Felsefesi neymiş?

Benim Makyavelizmle ne işim var adını bile duymadım ki,? Şeklinde  konuşuyordu.

Makyavelizmin  adını duymayan ama gırtlaklarına kadar makyavelizmin ruhuna göre yaşayan insanlar ayaklarının altından yerin kaymakta olduğu hissiyatına kapılarak  korku ve endişeleri arttı.Zaten yüz ifadeleri insanlardan kimin iyi kimin kötü olduğunu haber veriyordu(Rahman:41)

Hesaba çekilmeyi bekleyen bir bilge etrafındakilere Makyaveli şu şekilde anlattı:

“Makyavel 1500 lü yıllarda italyada yaşamıştır.Makyavele göre iktidarı korumak ve başarıya maksada ulaşmak için  her araç yasal ve ahlakidir.Din ,ahlak ve hukuk gerekirse suistimal edilebilir.Toplumsal değerler çiğnenebilir.Yeri gelirse cinayet ,hırsızlık, iftira, hile ,desise,yalan, entrika her birine başvurulabilir yeter ki maksat hasıl olsun…”

Makyavelizmin ne olduğunu öğrenen insanları bir korku sardı.Makyavel adını dünyada iken hiç duymasalar da  hayatlarının makyavel felsefesi ile geçtiğini içten içe itiraf ettiler.

Bir çiftçi   daha fazla mahsul almak,daha fazla para kazanmak  için tarlasından geçen suyu günlerce komşu tarlaya akıtmamasını ,süte su katmasını hatırladı

Bir tüccar daha fazla kazanmak için hemen hemen her gün yalan söylediğini düşünerek ürperdi

Bir akademisyen ilmi rütbe alabilmek için intihal yapmıştı.

Dünyanın lezzetlerini tatmış bir zenginde insanların kalbinde yer etmek cömert olarak tanınmak için yüzlerce hayır yapmıştı.

Bir siyasetçi ve idareci makam ve mevkisini korumak için yalan söylemiş,iftira atmış kendinden büyüklere yalakalık yapmıştı……f

Kalabalık  , dünya hayatında kalplerinde taşıdıkları ama isimlendiremedikleri  makyavel felsefe ile ismen tanışmışlardı.Toplu halde olmasa da  her biri ürperti ile “ben makyavelim” diyordu. insanların ekserisinin duyguları toptan şu cümle ile ifade edilebilirdi:

“hepimiz Makyaveliz….eyvah…”

Dünyada genel bir bakışla ağaçlardaki doğru dalların oranının eğri dallara oranla çok  az olduğunu  görürüz.Bu  farklılık  doğru insanlar ve eğri insanlar arasındaki  sayısal miktarın ifadesinde de vardır.

Nevtondan önce yerçekiminin var olmasu gibi Makyavel yaşamadan öncede “amaca ulaşmak için her şey mübahtır” anlayışı yani Makyavelizm felsefe olarak   insanlık tarihinin hiçbir anından eksik olmamıştır.Makyavelizmin başlangıcı olarak şeytanın Hz. Adem ve Havvaya  yasak meyveyi yedirmek için söylediği yalanları ve kurduğu entrikayı gösterebiliriz.Makyevel ölse de felsefesi  yaşamaya devam edecektir.Makyevalizm evde pazarda sarayda  dükkanda  hiçbir zaman eksik olmamıştır.

Makyavelist felsefenin tezahürleri olarak  her tür yalan cinayet ,prensipsizlik,katl,israf,hıyanet,entrika,adaletsizlik ,nankörlük,sözünde durmamak gösterilebilir.

Netice olarak deriz ki:

1-İslam hukukuna göre maksadın meşruluğu kadar vasıtalarında meşruluğu önemlidir

2-makyavelist felsefe ismen duymasak ve bilmesekte  amel olarak yaptığımız gördüğümüz ve yaşadığımız bir olgudur

3-İnsanların şikayetlerinin temelinde makyevelist insanlar ve onlardan sadır olan kötü hareketler vardır.

4-Makyevalizm  kötülüğü şiddetle emreden insan nefsinin kural tanımaz ve isyankar tezahürüdür.

5-Makyavelizmin panzehiri İslam ahlakı ve hakiki Müslüman şahsiyetidir.

6-Kim bilir  bu yazıda hedefe ulaşmak için her şey mübahtır mantığına göre kaleme alınmıştır…

PAYLAŞ:                

İRFANDAN

irfandergisi.com

ŞƏRHLƏR

İlk şərhi yazan siz olun!

Şərh yaz