İRFAN SÖHBƏTLƏRİ

HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR Əziz Mahmud Hüdayi - 11

Hüdayi həzrətləri buyurur: Neyləyəyim dünyanı? Mənə Allahım gərək. Gərəkməz masivanı, Mənə Allahım gərək… Allah-Təala belə buyurur: “Cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım”. (əz-Zariyat, 56) Yəni bu fani dünyada var olma...