İRFAN TARİXİNDƏNDƏYƏRLƏRİMİZİN ƏSASI: SÜNNƏ

Hər bir sivilizasiyanın öz milli və mənəvi dəyərləri vardır. Bu dəyərlər mədəniyyətin uzunömürlü olması ilə düz mütənasiblik təşkil edir. Dəyərlərini itirən və ona sahib çıxmayan cəmiyyətlər yox olmağa məhkumdur. Bu mədəniyyətlər ya tamamilə tarixdən...