Eldar Kərimov / Yağış dili öyrənirəm

Yazan redaktor 14.06.13 05:59

Dil insanlar arasında ən vacib ünsiyyət vasitələrindən biridir. Qədim zamanlardan dil mədəniyyətinin formalaşması dilin insan həyatında nə qədər mühüm bir yer tutduğunun bariz nümunəsidir. Hələ ibtidai sinifdən öyrəndiyimiz ana dilimiz bizim ətrafımızda olan insanlarla fikirlərimizi paylaşmağa imkan yaratmışdır.

Ardını oxu...

 

Mübariz ƏLİOĞLU / ALLAHIN İZNİ İLƏ

Yazan redaktor 14.06.13 05:55

Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur:

“Ey iman gətirənlər! Şeytanın yolunu tutub getməyin! Kim Şeytanın getdiyi yolla getsə, o, (insanlara) çirkin, pis işlər görməyi əmr edər. Əgər Allahın sizə neməti və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs heç vaxt (günahdan) pak olmazdı. Lakin Allah dilədiyini (günahdan) pak edər. Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!” (Nur, 21)

Ardını oxu...

 
 

Osman Nuri Topbaş / ƏSRİ-SƏADƏT CƏMİYYƏTİ

Yazan redaktor 14.06.13 05:53

İLAHİ TƏRBİYƏNİN ƏRMƏĞANI: UCA PEYĞƏMBƏR...

Allah-Təala bizə ən gözəl örnək, ən üstün model, üsveyi-həsənə olaraq Varlıq Nurunu, kainatın əbədi Fəxri olan Həzrət Peyğəmbər r-i bəxş etdi.

Ardını oxu...

 
 

Saleh ŞİRİNOV / HƏYAT TƏRZİ

Yazan redaktor 14.06.13 05:49

Qurani-Kərim yaxşı insanı müəyyən etmək üçün bir şəkil çəkmişdir. Rəsuli-Əkrəm (s.ə.s) də sanki bu şəklin içinə girərək onu canlandırmışdır. O gündən bu günə Quran və Sünnə yolunda irəliləyən İslam böyükləri o müstəsna həyat tərzləri ilə bu şəkli əks etdirməyə çalışmışlar.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 3 > 6-dəan