Saleh ŞİRİNOV / ÖVLADIMIZIN GƏLƏCƏYİ

Yazan redaktor 13.06.13 07:16

Övladımızın yaxşı bir məslək sahibi olması üчün hər fədakarlığa qatlanırıq. “İki günlük dünya” sözü dilimizdən düşməsə belə, aman balam xoşbəxt olsun deyə hər чətinliyi gözə alırıq.

Əslində isə gələcək bitib-tükənməyəcək sonsuz həyatdır. İndi özümüzə sual verək: Bizdən əvvəl və ya sonra sonsuzluq aləminə köчəcək olan övladlarımızın oradakı gələcəyini də eyni həssasiyyətlə düşünürükmü?

Ardını oxu...

 

Dr. Mehman İsmayılov / DİN-CƏMİYYƏT MÜNASİBƏTLƏRİ

Yazan redaktor 13.06.13 07:12

Hər nə qədər din-toplum əlaqələri Qərbdə 19-cu əsrə qədər sistemli şəkildə ələ alınmasa da, bu mövzu Əflatunun Cumhuriyyət adlı əsərində olduğu kimi ideal cəmiyyəti meydana gətirən ünsürlər haqqındakı görüşlərdə öz yerini taparaq daha sonrakı sistemli araşdırmalar üçün əsas təşkil etmişdir. Cəmiyyətin həyatına təsir edən əxlaqi və mənəvi ideyalara Aristotelin əsərlərində, Epictetus, Markus Orelyus və digər Epikürçülər və Stoaçıların yazılarında da rast gəlmək mümkündür. Ancaq din-toplum münasibətləri sosiologiya elminin doğuşu ilə 19-cu əsrdə (teologiyadan başqa) analitik  maraq dairəsinə daxil olmuşdur.

Ardını oxu...

 
 

Zəki ŞAHİN / DƏYƏRLƏRİMİZİ İTİRMƏYƏK

Yazan redaktor 13.06.13 07:10

İnsan cəmiyyət halında yaşayan bir varlıqdır. Cəmiyyətdə həmcinsləri ilə birlikdə xoşbəxt yaşamaq hər bir ağıl sahibinin arzusudur. Çünki insanı yaradan ona yaxşılığa və pisliyə meyil etmə qabiliyyəti vermişdir. Bunlar qarşısında seçim haqqına sahibdir insan. Bundan başqa ağıl, göz, qulaq, düşünmə və danışma nemətinə sahib olan insan dəyərlərinin məsuliyyətini hiss etdiyi nisbətdə şərəfini qoruyur.

Ardını oxu...

 
 

Mübariz ƏLİOĞLU / Axirətə açılan sabah

Yazan redaktor 13.06.13 07:05

Allah-Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

(Qiyaməti inkar edənlər) belə deyirlər: “Dünya həyatından başqa heç bir həyat yoxdur; ölürük və dirilirik (biri ölür, digəri anadan olur); bizi öldürən ancaq dəhrdir (ömür müddətidir; yaşa dolub qocalmağımızdır). Bu barədə belə düşünənlərin heç bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar!” (əl-Casiyə, 24)

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 3 > 6-dəan