Adəm Şahin ./ ACIDƏRƏ ÇAYI-1

Yazan redaktor 13.06.13 06:31

Bakı-Şamaxı arasındakı Acıdərə çayı startı cənnətdən başladı və dünya həyatından qiyamətə, qiyamətdən də - cəhənnəmi düşünərsək sonsuzluğa qədər axacaq... Maşınlara “ömür bitər, yol bitməz” şəklində sözlər yazılır. Bunun Acıdərə versiyası “ömür bitər, dərd bitməz”dir.

Ardını oxu...

 

Elvin AĞAYEV / İbadətlərdən ala bilmədiyimiz hisslər

Yazan redaktor 13.06.13 06:26

Bəzən müsəlmanlar arasında "mən ilk vaxtlar namaz qılmağa başlarkən yaşadığım o həyəcanı, o şövqü, o hissləri indi etdiyim ibadətlərdən o qədər də ala bilmirəm" və ya "Quran oxuduğum ilk zamanlar yaşadığım hisslər üçün  çox darıxmışam" deyən insanlar günümüzdə heç də az deyil. Allaha inanan, amma Ona ibadət etməyib yaşadığı həyatında Allahın qoyduğu ölçülərdən kənar olan şəxs əslində "ac" insandır.

Ardını oxu...

 
 

Samir Nurullahoğlu / MÜSTƏMLƏKƏÇİLİYİN MÜASİR ADI KAPİTALİZM

Yazan redaktor 13.06.13 05:52

Çoxdan qələmə alınmış, tədqiq olunmuş və haqqında cildlərlə əsərlər yazılmış olmasına  baxmayaraq insanlara olduьu kimi yox, bir əfsanə kimi çatdırılan və bu şəkildə aşılanmaьa çalışılan bir sistemdən bəhs edəcəyik. Düzdür, bəlkə də gecikmişik, ancaq hər halda gec yoxdan pis olmaz. Bəs nədir bu illərcə həsrətini çəkdiyimiz və əfsanə kimi (sosialist düşərgədə ikən) gəlişini gözlədiyimiz bu müəammalı məfhum? Bir çoxumuzun  adından əvvəl özüylə tanışdıьı, zərbəsiylə büdrədiyi və tələbə, kəndçi, fəhlə, müəllim,  iş adamı, tacir  kimi cəmiyyətimizin hər təbəqəsini təşkil edən insanların qorxulu yuxusu halına çevrilən Global Maliyyə Böhranının anası adlandıra biləcəyimiz sistem: Kaptalizm. 

Ardını oxu...

 
 

Ülvi MƏMMƏDOV /YAXŞI Kİ, OXUMAMIŞAM

Yazan redaktor 13.06.13 05:50

Cavan vaxtları dostları şair Hüseyn Arifin başına toplaşırlar. Könüllərindən yemək-içmək keçir. Amma cibləri boş olur. Birdən Hüseyn qətiyyətlə deyir:

-         Gedək Əli Vəliyevin yanına.

-         Niyə?

-         Pul almağa.

Ardını oxu...

 
 

Başqa məqalələr...

Səhifə 5 > 6-dəan