№ 96 Noyabr

Nurlan MƏMMƏDZADƏ / BİR ÜÇÜN, BİRLİKÜÇÜN CANI FƏDA ETMƏK

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 18.11.14 08:36

İnsan oğlunu bu dünyada və axirətdə məsud və bəxtiyar edəcək ən doğru yol Yaradanı tanıyaraq Onun qoyduğu yolla addımlamaqdan keçir. Çünki varlqı səbəbimiz Allahı Rəbb olaraq tanıyıb Ona ibadətdir (əz-Zriyat, 56). 

Ardını oxu...

 

Rüfət ŞİRİNOV / İSLAM TÖVHİD VƏ DÜRÜSTLÜK İSTƏR

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 18.11.14 08:35

Uca Yaradan İslam dinini kamil və son din olaraq adlandırmışdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) də  son və mükəmməl dini ən doğru şəkildə anlayıb həyatımızanecə tətbiq edəcəyimizi öyrətmişdir.

Ardını oxu...

 

Ali ÇINAR / TÖVHİD -ÜRƏYİ YALNIZ ALLAHA HƏSR ETMƏK-

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 18.11.14 08:32

Rəsulullahın (s.ə.s) gətirdiyi İslam dini  tövhid təməllərinə əsaslanan və Allah tərəfindən göndərilmiş dini-mubindir. Allah idrakın fövqündə olan və hər cür nöqsan sifətdən uzaq mücərrəd və münəzzəh varlıqdır. 

Ardını oxu...

 
 

Sedat Demir / Duada TƏVƏSSÜL

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 18.11.14 08:30

“Təvəssül” lüğətdə “vəsilə etmək”, “vəsilə” isə “başqasına yaxınlaşmaq üçün vasitə edilən” mənasına gəlir. Təvəssülün termin mənası “Allah-Təalaya yaxınlaşmaq, ya da bir fayda əldə edib bir zərərin dəf edilməsi məqsədi ilə saleh bir əməli və ya saleh bir insanı vəsilə edərək Allahdan yardım istəməkdir”.

Ardını oxu...

 

Kamran Məmmədov / QURAN GÜNDƏLİYİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 18.11.14 08:14

Fil Surəsi Məkkədə nazil olmuşdur,beş ayədir.Busurə “Əshabi-fil, fil Ordusu”hadısəsindən bəhs edir.Fil ordusu Kəbeyi-Müəzzəməni yıxmaq istədikləri zaman Allah onların hiyləsini başlarına çevirdi,evini onların murdarlığından və azğınlıqlarından qorudu.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan