№ 92 İyul

Bayram ƏLİYEV / RƏHMƏT AYI

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 03.07.14 10:49

     Hər il ramazan ayının gəlişi İslam dünyasında sevinclə qarşılanır. Bütün müsəlmanlar bu sevinci yaşayırlar.

Ardını oxu...

 

Salih Zəki MERİÇ / GƏLİN ALLAH DEYƏK!

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 03.07.14 10:45

     Nə zaman başın dara düşərsə, Allah de!

     Nə zaman çıxılmaz bir yola girdinsə, Allah de!

Ardını oxu...

 

Adəm ŞAHİN / QUTADQU-BİLİK VƏ FƏRDİ İNKİŞAF KİTABLARI

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 03.07.14 10:40

     Qazaxıstanın Qırğızıstan sərhədinə yaxın Taraz şəhərindən keçərkən Talas çayı görsənir. Çay zamanda və məkanda yolçuluq yaşadaraq görənləri müasir dövrdən 751-ci ilə aparır.

Ardını oxu...

 
 

Mübariz ƏLİOĞLU / QƏLBLƏRİN FƏTHİ İLƏ GERÇƏKLƏŞƏN TƏQVA ÖRNƏKLƏRİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 03.07.14 10:35

     Uca Allah (c.c) Qurani-Kərimdə belə buyurur:

     "(Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə (müsəlmanların fütuhatının başlanğıcını qoyan, Kəbənin yerləşdiyi Məkkə şəhərinin, habelə bir çox başqa məmləkətlərin fəthinə səbəb olacaq Hüdeybiyyə sülhü ilə) açıq-aşkar bir zəfər bəxş etdik!

Ardını oxu...

 

Kamran MƏMMƏDOV / "KÖVSƏR" SURƏSİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 03.07.14 10:34

     Kövsər surəsi Məkkədə nazil olub üç ayədir. Dünya və axirətdə Peyğəmbərə (s.ə.s) lütf edilən nemətlərdən bəhs edilir. Kövsər çayı bunlardan biridir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 4 > 5-dəan