Zəki ŞAHİN / UŞAQLARA GÖZƏL ADLAR VERMƏK

20.06.13 09:27 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 20.06.13 07:49

İslam təfəkkürünə görə dünyaya gələn hər bir uşağa gözəl adlar verilməlidir. Məqaləmizdə bu haqda söhbət açacağıq.

Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Allahın ən çox sevdiyi adlar Abdullah və Abdurrahmandır.” (Müslim, 2132)

Hz. Aişənin bildirdiyinə görə Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) çirkin adları (gözəl adlar ilə) əvəzləyərdi. (Tirmizi, 2839)

Hz. Ömərin qızının adı Asiyə idi. (Ayn və sad hərfi ilə yazılar üsyankar mənasına gələn Asiyə adından söhbət gedir) Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) ona Cəmilə adını verdi.  (Müslim, Ədəb, 3/15 (2139)

Ardını oxu...

 

Akif Hüseyinli / Müdriklərdən öyüdlər

20.06.13 09:28 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 20.06.13 07:48

* Ey oğul. Axirətdən qafil olma, bu dünya zənginliyinə  o qədər də sevinmə.

 

* Dünya bəlalarına qarşı səbrli ol, nemətə qovuşduğun zaman Allaha şükür et.

 

* Axmaqlığın üç əlaməti var:

Ardını oxu...

 
 

Pərvanə ƏFƏNDİYEVA / ELİMİZƏ NOVRUZ GƏLİR

20.06.13 09:29 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 20.06.13 07:46

Azərbaycan xalqının bayramları çoxdur. Onların bəziləri qədim, bəziləri isə yeni dövrdə yaranmış bayramlardır. Bu bayramların bəziləri başqa xalqların bayramları ilə ümumi mahiyyət kəsb edir. Bəziləri isə özümüzəməxsus bayramlar kimi məişətimizə daxil olmuşdur. Bu gözəl bayramların içərisində Novruz bayramının özünəməxsus yeri vardır.

Ardını oxu...

 
 

Akif Hüseyinli / Orqan və ya toxumaların transplantasiyası

20.06.13 09:20 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 20.06.13 07:42

İnsan orqan və toxumalarının transplantasiyası – insan həyatının xilas edilməsi və sağlamlığının bərpası üчün cərrahiyyə əməliyyatı aparmaqla xəstədə olmayan və ya zədələnən orqan və ya toxumaların donorun və ya insan meyitinin orqan və ya toxumaları ilə əvəz edilməsidir. Məlum olduğu kimi müasir elmi nailiyyətlərə və tibbi təcrübəyə əsaslanan orqan transplantasiyası (köчürülməsi) məsələsi son dövrlərdə meydana чıxmış məsələlərdən biridir. Belə ki, XVI əsrdə təməli qoyulmaqla, get-gedə inkişaf etdirilmiş və XIX əsrdə orqan və toxumaların transplantasiyasına başlanmışdır. 

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 5 > 6-dəan