Elşən RZAYEV / XALQIMIZIN ÜRƏYİNƏ SANCILAN SÜNGÜ – XOCALI

Yazan redaktor 20.06.13 07:29

Tarix cəmiyyətə, millətlərə, dövrlərə təsir göstərən hərəkətlərdən yaranan, hadisələri zaman və məkan daxilində izah edir, bu hadisələr arasındakı əlaqələri, daha əvvəlki və sonrakı hadisələrlə əlaqələrini, qarşılıqlı təsirləri, hər millətin qurduğu mədəniyyətləri, onların daxili problemlərini təhlil edir.

Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixində, öz həyat yolunda böyük qələbələr çalmış, yüksək zirvələrə qalxmış, dünya mədəniyyətini zənginləşdirmişdir. Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixində böyük bəlalarla da rastlaşmış, müxtəlif mərhələlərdə faciələr də baş vermişdir.

Ardını oxu...

 

Aqil ƏLİYEV / TERRORÇUNUN DİNİ VƏ MİLLİYYƏTİ OLMAZ

Yazan redaktor 20.06.13 07:28

İslam lüğət olaraq; “silm”“səlam” fellərinin kökündən meydana gəlmişdir.

Silm; ərəb dilində sülh və sakitlik. Səlam isə; xöşbəxtlik, güvən və səadət deməkdir. Adından da məlum olduğu kimi, İslam dini sevgi, sülh, qardaşlıq, əmin-amanlıq, dostluq dinidir. Digər tərəfdən İslam təslim olmaq, itaət etmək və boyun əymək mənalarını da daşımaqdadır. Yəni bu dini qəbul edən şəxs Allah Təalaya boyun əymiş, Onun əmrlərinə itaət etməklə yanaşı bu dinin əxlaqi yönüylə də ətrafına sevgi, barış, əmin-amanlıq və dostluq yayan bir dindar olmuşdur. Bəs necə olur ki, sən həm İslam kimi bir barış və əmin-amanlıq dinini qəbul edəsən, həm də insanlığın baş bəlası və qorxulu bir kabusu olan terrorçu olasan?

Ardını oxu...

 
 

İbrahim Erol / MÖVLUDİ-NƏBİ VƏ SÜLEYMAN ÇƏLƏBİ

Yazan redaktor 20.06.13 07:26

Peyğəmbər şairləri Hassan bin Sabit və Kab bin Züheyrlə yanaşı hər dövrdə Hz Peyğəmbərimizi tərifləyən şairlər və şeirlər mövcud olmuşdur. Peyğəmbərimizn yaşadığı dövrdə müsəlmanları şeirləriylə incitməyə çalışan müşrik şairlərin qarşısında yenə şeirləriylə İslamı və peyğəmbərini müdafiə edən mömin şairlər bir mənada qələmləriylə cihad etmişlər. Bu şairlər eyni zamanda Hz. Peyğəmbərdən də tərif və dəstək görmüşlər.

Ardını oxu...

 
 

Eldar Kərimov / SÜRÜCÜNÜN NAMAZI

Yazan redaktor 20.06.13 07:24

Hər birimizin bildiyi kimi həmrəylik günü və yeni təqvim ilinin dəyişməsilə əlaqədar respublikada beş günlük qeyri iş günü elan olnmuşdu. Mən də bunu fürsət bilib rayona getməyi qərara aldım. Günorta namazımı qılıb  avtovağzala yollandım.

Biletimi alıb mənə verilən yerdə sakitcə oturaraq avtobusun hərəkət etməyini gözləyirdim ki, yanımda olan boş yerdə orta yaşlı bir kişi oturdu. Salam-kəlam etdikdən sonra birlikdə gözləməyə davam etdik. Hər kəs öz yükünü avtobusa yükləyir və biletinə uyğun yerdə əyləşirdi. 

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 2 > 5-dəan