Rafiz MANAFOV / Bil(mə)!..

Yazan redaktor 19.06.13 10:11

Aristotelin məşhur “metafizika” əsəri “bütün insanlar bilmək istəyirlər” cümləsi ilə başlayır. Doğulduğu andan etibarən ətrafa nəzər salıb, səslərə qulaq verən insan oğlunun ixtiyarında olmadan öyrənməyə başlaması ən təbii və qarşısıalınmaz bir prosesdir. Bir şair “danışma dedilər, ağzımı yumdum; görmə dedilər, gözlərimi qapatdım; eşitmə dedilər, qulaqlarımı tutdum, düşünmə dedilər, düşünməməyi bacarmadım”  deyərkən bu haqlı reallığa diqqət çəkmək istəmişdir. Düşünməyin nəticəsi bilmə, yaxud da bilməyin səbəbi düşünmədir deyilə bilər.

Ardını oxu...

 

Mübariz KƏRİMOV / Danışmaq Tərzi

Yazan redaktor 19.06.13 10:09

Danışmaq insanlar arasında ünsiyyəti, məhəbbəti və qaynayıb-qarışmağı təmin edən böyük bir ilahi lütfdür. Bir insanın istifadə etdiyi dil və üslub ona həyatda müvəffəqiyyət qazandırdığı kimi sahibini uğursuzluğa da düçar edə bilər. Hətta insanın dilini qoruya bilməsi cənnəti əldə etmə vasitələri arasında zikr edilir. Həzrət Peyğəmbərimiz (s.ə.s) belə buyurur:

Ardını oxu...

 
 

Hasan Enes ÜNLÜ / Futbol Boş Məşğuliyyət Deyil!

Yazan redaktor 19.06.13 10:07

Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) zamanında bütöv bir il hüzn ili olaraq adlandırılmışdı. Mən də geridə qoyduğumuz keçən oktyabr ayını həddim olmayaraq hüzn ayı olaraq xarakterizə etdim. Bütün dünya ölkələrinin xəbər başlıqlarında yer alan bu iki ağır hadisəni uzun-uzadı yada salıb çəkdiyimiz acıları yenidən alovlandırmaq istəmirəm.

Ardını oxu...

 
 

İlham SOVQATOV / Pərvanələr şama həsrətdir

Yazan redaktor 19.06.13 10:06

Dünya get-gedə inkişaf etdiyinə görə artıq texnika həyatımızın bir parçasına çevrilmişdir. Dünya tarixini iki hissəyə böldülər: qədim və müasir dövr. Qədim dünyanı klassik, yeni dünyanı isə modern, müasir adlandırdılar. Həyatımızı bu günə və gələcəyə görə tənzimlədik. Biz ancaq bu günü və gələcəyi düşünürük. Beyinlərdə yalnız gələcəyi xilas edəcək yeni ideyalar, ixtiralar canlanır.

Ardını oxu...

 
 

Başqa məqalələr...

Səhifə 5 > 6-dəan