Müdriklərdən öyüdlər / Akif Hüseyinli

  PDF faylını alÇapE-poçt

   Share

    

   * Könül kimin əlindən tutarsa, o insan kirli arzuların bataqlığına batmaz.

   * Ömür qovğalarla hay-küylə və didişmələrlə durmadan tükənir.

   * Mənlikdən qurtulan hər şeyə sahib olar.

   * Alçaq könüllü olmaq kiçiklik deyildir.

   * Can ən son gedəcəyi yerə can atır.

   * Allah dostu ilə bir an bərabər olmaq dünyaya aid hər şeyə dəyər.

   * Diqqətli ol! Şeytanın sənə verəcəyi rüxsət yollu fətvaları qəbul etmə.

   * Bir insan ruzi darlığı çəkərsə, istiğfara davam etsin.

   * Papağın altında, yəni başda bir şey yoxdursa o başa qoyulan şeytan başlığıdır.

   * Şübhəli və haram işlərdə ata-anaya itaət yoxdur.

   * Bir elm adamı sultanın qapısına sığınırsa, o, malın köləsidir.

   * Bir din qardaşın qabağa keçməyə həris olarsa, ona nəsihət ver.

   * Günah işləyəcəyin vaxt onu Haqdan gizli tut.

   * Möminin nişanəsi budur ki, ömrü boyu fikri tək ola, baxdığı ibrət ola, həyata keçirdiyi ibadət ola.

   * Fikrin ən yaxşısı səni Haqqa aparandır.

   * Qüsursuz qardaş axtaran qardaşsz qalar.

   * Hər şeyn bir hazırlğı var, alimlər arasına daxil olmağın hazırlığı da qiybəti tərk etməkdir.

   * Qeybət saxta alimlərin meyvəsidir.

   * İstədiyi bir dünyalığı ona vermədiyin üçün səndən küsən şəxsdən sənə qardaş olmaz.

   * Qurani-Kərimi oxuyub mənasını anlayan şəxs peyğəmbərlərin təbliğ etməklə məsul olduğu əmrlərdən məsuldur. Çünki onlar peyğəmbərlərin varisləridirlər.

   * Elm əhli olanlar dünyalığa qarşı gözütox olsaydılar, zalımlar qarşılarında yumşalar və bütün insanlar onlara hörmət göstərərdi.

   * Hər kim mədəsinə girənin halal və haram olduğuna diqqət edərsə, o, Allah dərgahında sıddıqlərdən yazılar.

   * Ey həqiqət axtaran, əgər əməlinin nöqsansız olmasını istəyirsənsə, gəncliyində ibadət və itaətə ciddiyətlə davam et.

   • Hits: 1373 clicks

   Tecox component by www.teglo.info