Mübariz ƏLİOĞLU - MƏRİFƏTULLAHA DOĞRU ADDIM-ADDIM

   Share

   Uca Allah (c.c) Qurani-Kərimdə belə buyurur: “Allah (c.c) sizə istədiyiniz şeylərin hamısından vermişdir. Əgər Allahın (c.c) nemətini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, insan çox zalım, həm də çox nankordur”. (İbrahim, 34)

   Aləmlərin Rəbbi olan Allaha (c.c) şükürlər və həmd-sənalar, Onun Rəsulu Hz. Muhammədə salətu-salam olsun.

   • Hits: 32 clicks

   Tecox component by www.teglo.info