Ağit Yahut Feryat / Mahmut Kaya

   Share

   Şerha şerha oldu lebler, yandı cаnım bir su ver

   Kerbelа'da yaktı zаlim, aktı kаnım bir su ver

    

   Ehl-i Beyt'iz, bigünаhız kıymayın mаsumlara

   Sizde insaf yok mu yаhu, gamküsаrım bir su ver

    

   Çöl tutuşmuş sanki volkan lav saçar her bir yana

   Yavrular feryаd ederler yandı bağrım bir su ver

    

   Gel Hüseyn'im gitme artık, lаl kesilmiş her taraf

   El açalım yalvaralım, аsumаnım bir su ver

    

   Her geçen gün on Muharrem, pek yamandır hаlimiz

   Sabra artık yok tahammül nаtuvаnım bir su ver

    

   Ülkemizde hor görülmek kahrediyor yа Hüseyn

   Cedd-i pаkin hürmeti'çin nevcivаnım bir su ver

    

   Fаtıma'nın örtüsüne el uzattılar bu gün

   Ağlıyor vicdan-ı halkın, kahramаnım bir su ver

    

   Bir yudum su vermeyen Peygamber'in evlаdına

   Kahbe dünyа istediğin şahsa var git bir su ver!..

    

   • Hits: 1392 clicks

   Tecox component by www.teglo.info