f № 60. Noyabr

Nurlan MƏMMƏDZADƏ / QLOBALLAŞMA VƏ BİZ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 19.06.13 09:20

“Qloballaşma”, “Qlobal dünya”, “Kürəsəlləşmə” və s. kimi terminlər bu gün zəmanəmizin moda halına gəlmiş ifadələrinə çevrilmişdir. Demək olar ki, hər gün bu sözlərlə qarşılaşırıq. Bəs nədir “qloballaşma”? Qloballaşmanın ən gözəl tərifi məşhur kanadalı sosioloq Marshall McLuhan tərəfindən verilmişdir: “global village-qlobal kənd”. Deyildiyi qədər varmış. Bu gün dünya bir kənd halına gəldi. Dünyanın bu başından o biri başına getmək-gəlmək, ən ucqar dağ başında yaşayan bir kənd sakininin belə rahatlıqla “Wall-Street”də baş verənlərdən xəbər tutması bunun ən bariz nümunələrindəndir.

Ardını oxu...

 

Samir HƏMZƏYEV / REFORMASİYA YOXSA DEFPRMASİYA?

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 19.06.13 09:18

Qloballaşma ölkələr arasında əmtəə, xidmət, beynəlxalq sərmayə axınlarını ve texnologiyanın inkişafını, sərbəstləşməsini, bunların da nəticəsində meydana gələn iqtisadi inkişafı ifadə edir. Sürətlə dünyanı bürüyən qloballaşmaya məşhur jurnalist T.Friedman tərəfindən bu cür tərif verilib:

Ardını oxu...

 

Rafiz MANAFOV / Qloballaşma bazarı

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 19.06.13 09:15

   “Qloballaşma” məfhumunun iki tərkib hissəsi mövcuddur. Bunlardan biri kosmik bir reallığı  (qlobus), digəri isə ictimai-sosial fəaliyyəti (-laşma) ifadə edir.  Son dövrün dəbdə olan terminlərindən biri kimi istifadə olunan qloballaşma kəlməsi fərqinə varılmadan da olsa, dünyamızın özünüdərkini və yenidən kəşfini bildirmək üçün işlədilir. Dünya hər zaman qlobal (dairəvi) olmuş, ancaq ilk dəfə bu qədər sürətlə “..laşmağa” başlamışdır. Bu prosesi doğuran səbəblər üzərində sosioloqlar, filosoflar, tarixçilər və s. çox fikirlər bəyan etmişlər. Bunları ümumi şəkildə belə sadalaya bilərik:

Ardını oxu...

 
 

Elşən RZAYEV /MÜSTƏQİLLİYİMİZİN İYİRMİNCİ İL DÖNÜMÜ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 19.06.13 09:13

Düz 20 il bundan əvvəl Sovet İttifaqının tərkibində respublika statusu ilə təmsil olunsaq da, bu, rəmzi bir dövlət quruluşu idi. Moskvanın icazəsi olmadan nə müstəqil siyasət yürüdülə, nə də qanunlar qəbul edilə bilırdi. Nəhayət bolşevik hakimiyyətinin 70 illik müstəmləkəsinə son qoyuldu.

Ardını oxu...

 

Mübariz AŞIRLI / Qloballaşma və milli şüur

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 19.06.13 09:10

Qloballaşan dünyamızda milli-mənəvi dəyərləri, milli şüuru, vətən əxlaqını, vətənpərvərlik ruhunu saxlamaq get-gedə çətinləşməkdədir. Qloballaşma özü ilə elmi-texniki tərəqqini, elmin nailiyyətlərini gətirməklə yanaşı bayağı mədəniyyətin, başqa sözlə desək kütləvi mədəniyyətin gəlişinə də şərait yaradır. Yəni mobil telefon vasitəsilə bir neçə saniyə, dəqiqə ərzində dünyanın istənilən nöqtəsilə əlaqə saxlamaq kimi lazımlı işi görməklə yanaşı, cəmiyyətimiz üçün ziyanlı sayıla biləcək işləri də görmək mümkündür. Bu sıraya interneti, televiziyanı və s. aid etmək olar.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan