Redaktordan

Əziz Oxucu!

Əziz Oxucu! Məlum olduğu kimi aprel ayımız karantin rejimində keçdi. Evdən çöldə həyat əvvəlki kimi qaynar və hərəkətli olmadı. Təxirəsalınmaz işdə işləyənlərimiz xaric, demək olar ki, hamımız günümüzün böyük əksəriyyətini evdə keçirdik. Məhz belə bir zamanda ailəmizin nə qədər dəyərli olduğunu dərk etdik, özümüzə vaxt ayıraraq edə biləcəklərimiz haqda düşündük. Unutduğumuz hobbilərimizi yenidən yaşatmağa başlayarkən bəzilərimiz yeni hobbilər kəşf etdi. Sağlamlıq və boş vaxtın nə qədər böyük nemət olduğunu bir daha xatırladıq. Nəhayət, aprelin sonuna doğru mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə evlərimizə və qəlblərimizə bir anlıq rahatlıq gəldi. Biz də jurnalımızın bu sayını boş vaxtın dəyərini və sağlamlığın qədrini bilməyə həsr etdik. Xüsusilə Ramazan ayını fürsət bilərək zamanımızı və enerjimizi xeyir işlərə sərf etməli olduğumuzdan söz açdıq.

Bu sayımızda alıb-verdiyimiz nəfəslərin nə qədər qiymətli olduğunu “Bir nəfəs” adlı yazıda xatırlatmağa çalışdıq. Dünyada baş verənləri xülasə edən “Bir qorxu sardı ətrafımızı” başlıqlı məqalədə dünyada yaşanan ümumi təlaş və qorxudan bəhs etdi. Ramazan ayında evlərimizə çəkilərkən Hz. Peyğəmbərin şəxsən bu ayda əda etdiyi etikaf ibadəti üzərində təfəkkür etməli olduğumuzu yazdıq. Eyni zamanda İslam təsəvvüfündə nəfsi tərbiyə metodlarından olan “xəlvət”in incəliklərinə “Əl karda, könül yarda” yazısında yer ayırdıq. Orucun faydaları haqda bildiklərimizi təkrarlamaq, bilmədiklərimizi öyrənmək üçün eyniadlı məqaləyə müraciət edə bilərik. Qarşıdan gələn Ramazan bayramı ərəfəsində İslamın bayram anlayışı haqda “Bayramlar nə söyləyir?” məqaləsində oxuyacağıq. Yaşadığımız günlərdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xeyriyyə qurumlarından biri olan Gəncliyə Yardım Fondunun həyata keçirdiyi xeyriyyə işləri haqda fondun prezidenti cənab Ahmet Tecimdən müsahibə götürdük. Görülən nəcib işlərdən söz açarkən xeyirxahlığın nə qədər dəyərli olduğunu bir daha anlamış olduq. Möhtərəm könül insanı Osman Nuri Topbaşın Ramazan ayı üçün xüsusi qələmə aldığı “Ömürlük Ramazan və əbədi bay ramlar” yazısı on bir ayın sultanını sünnəyə uyğun yaşamamız üçün yolumuza işıq tutacaq.

Sözü çox uzatmadan sizi birbirindən maraqlı yazı və mü sa hi bələrlə baş-başa qoyur, bütün “İrfan” kollektivi adından qarşıdan gələn Ramazan bayramınızı təbrik edirik.