Əsla UNUTMAYIN

Əsla UNUTMAYIN

ƏSLA UNUTMAYIN!

• Allahın tək ilah olduğunu,

• Varlığımızın əsas məqsədinin Allaha qulluq olduğunu,

• Məşriqdən məğribə qədər Allahın olduğunu,

• Bütün təbiət hadisələrinin Onun izni ilə baş verdiyini,

• Əsil dost və yardımçının yalnız Allah olduğunu,

• Onun heç bir şəkildə və heç bir yolla məğlub edilməyəcəyini və hər zaman qalib olacağını,

• Qarşımıza çıxan hər bir çətinliyi aradan qaldıracaq olanın sadəcə O olduğunu,

• Hər hadisənin iç üzündən, gizli tərəflərindən tamamilə xəbərdar olduğunu,

• Özünə pənah gətirənləri qoruyan olduğunu,

• Çətinlikləri asanlaşdıran olduğunu,

• Başımıza gələn hər bir hadisənin Onun elmi daxilində olduğunu,

• Sahib olduğumuz bütün nemətləri verənin O olduğunu,

• Bütün mülkün (evlərin, villaların, maşınların, dəbdəbəli geyimlərin, ləl-cəvahiratın...) və pul-paranın əsil sahibininin O olduğunu,

• Bütün canlıların ruzisini dilədiyi qədər yalnız Allahın verdiyini,

• İstədiyinə nemətlərini artıracağını,

• Gördüyümüz hər bir işi yalnız Onun rizasını qazanmaq üçün görməyimizin vacibliyini,

• Bildiyimiz hər şeyi Onun öyrətdiyini,

• Yer üzündəki hər bir varlığın hər məsələdə Allaha möhtac olduğunu,

• Allahın hər yerdə və hər an bizi izlədiyini,

• Allahıın insanlara zülm etməyəcəyini və haqq sahiblərinə haqlarını geri verəcəyini,

• Yaratdığı hər şeyi “Ol” deyərək misilsiz və yoxdan var etdiyini,

• Allahın bizim üçün istədiyinin xaricində başımıza heç bir işin gəlməyəcəyini,

• Göylərdəki və yerdəki hər şeyin əsla təkəbbürlənmədən Allahı zikr etdiyini,

• Çox bağışlayan və tövbələri qəbul edən olduğunu,

• Qullarına qarşı çox mərhəmətli olduğunu,

• Səbir edənlərin mükafatını ən gözəl şəkildə verəcəyini,

• Xəstələndikdə şəfa verənin O olduğunu,

• Bizə hər kəsdən və hər şeydən daha yaxın olduğunu,

• Sonsuza qədər Rəbbimizlə dost ola bilmək üçün dua etməyi ƏSLA UNUTMAYIN!

PAYLAŞ:                

İRFANDAN

irfandergisi.com

ŞƏRHLƏR

İlk şərhi yazan siz olun!

Şərh yaz