Nurlan MƏMMƏDZADƏ / DİNİN DİLİ ƏDƏBDİR

Yazan redaktor 18.06.13 06:31

Müqəddəs dinimiz olan İslam öz mənsublarından gözəl davranmağı, gözəl düşünməyi və danışarkən gözəl sözlərdən istifadə etməyi istəmişdir. Həzrət Peyğəmbər hədisi-şərifində buyurur: “Allah-Təala gözəldir və gözəl olanı sevər.” Bu hədisi-şərifdən yola çıxaraq bir müsəlman gündəlik həyatında hər işini gözəl görməli, çirkin əməl və sözlərdən uzaq durmalıdır.

Ardını oxu...

 

İbrahim Erol / DİNİN VƏ DİNDARIN DİLİ

Yazan redaktor 18.06.13 06:30

Dil iki mənada işlənmişdir. Birincisi, bildiyimiz dil, ikincisi idə könül və ürək mənasındadır. “Dil yarəsini andıracaq yarə bulunmaz / Dünyada könül yarəsinə çarə bulunmaz” beytində dil ikinci mənada, yəni könül mənasında işlənmişdir. Bu səbəblə dil eyni zamanda qəlbin də tərcümanıdır. Alimlərimiz “iman qəlb ilə təsdiq, dil ilə iqrardır” deyərkən bir mənada dinin dildə yaşadığını da qeyd etmişlər.

Ardını oxu...

 
 

Rüfət ƏHMƏDZADƏ / QAFQAZ İSLAM ORDUSUNUN BAKI UĞRUNDA DÖYÜŞÜ

Yazan redaktor 18.06.13 06:29

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan əraziləri tarixin bütün mərhələlərində çox böyük strateji əhəmiyyətə malik olmuşdur. Belə ki, Xəzər dənizinin təsiri və bölgədə qovşaq rolunu oynaması Azərbaycanın dünya miqyasındakı rolunu daha da artırmışdır. Eyni zamanda XX əsrin əvvəllərində dünya neftlə yeni tanış olurdu. Məhz belə bir dövrdə Xəzər dənizi və onun ətraf bölgələrində zəngin karbohidrogen birləşmələrindən ibarət olan yataqların tapılması Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli hadisə idi.

Ardını oxu...

 
 

Elşən RZAYEV /ONLARLA BİRLİKDƏ GƏLDİM

Yazan redaktor 18.06.13 06:27

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqları qısa zaman ərzində baş verən bir sıra hadisələrə səhnə olmuşdur. 1918-ci ilin mart soyqırımı kimi dəhşətli faciə yaşamış Azərbaycan xalqının 28 may İstiqlal Bəyannaməsi ilə ölmədiyini sübut etməsi öz məntiqi sonluğunu - paytaxt Bakının da işğaldan azad edilməsini tələb edirdi.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan