Nurlan MƏMMƏDZADƏ / ƏXLAQI OLMAQ Kimə, nəyə və necə?

Yazan redaktor 14.06.13 11:08

Məna baxımından əxlaq xulq sözünün cəmi olub; xasiyyət, məziyyət, xarakter toplusudur. Əxlaq yaxşı və pis olmaqla iki qismə ayrılır. Biz pis əxlaqa əxlaqsızlıq da deyirik. Əxlaqi dəyərlərin yüksək olması toplumların, ümumilikdə bütün dünyanın rifahını təmin edir. Yalnız ilahi vəhylə dəstəklənmiş əxlaq qaydaları doğrudur və insanlıq üçün faydalı sayılır. Əxlaq insanın özünə, ailəsinə, yaxınlarına, ətrafındakı insanlara, hətta heyvanlara, bütövlükdə Allahın yaratmış olduğu bütün məxluqata qarşı necə davranacağını nizama salan bir dəyərdir. 

Ardını oxu...

 

Aqil ƏLİYEV / İSLAM GÖZƏL ƏXLAQDIR

Yazan redaktor 14.06.13 11:07

Allah (c.c.) və Rəsulunun üstündə təkidlə durduğu ən önəmli xüsus ədəbli və əxlaqlı bir cəmiyyət yetişdirmək olmuşdur. İslam dini sadəcə əməli  və fiqhi hökümləri bildirməmiş, eyni zamanda bəşəri münasibətləri və insanlar arasında əxlaqi normaları da tənzimləmək üçün gəlmişdir.Qurani-Kərimdə və hədisi-şəriflərdə əxlaqi normalar haqqında təlimatlara  tez-tez rast gəlmək mümkündür.

Ardını oxu...

 
 

Mehman İsmayılov / İnsana yalan söyləməyən kəs Allaha yalan söyləməz

Yazan redaktor 14.06.13 11:06

            Peyğəmbərimzin belə bir hədisi var:

“Bu üç şeydən biri kimdə varsa, o şəxs namaz qılsa da, oruc tutsa da münafiqdir: Yalan söyləmək, sözündə durmamaq, əmanətə xəyanət.” (Əbu Davud)

Ardını oxu...

 
 

Nizami ƏFƏNDİYEV / İNSANLIQ BORCUMUZ

Yazan redaktor 14.06.13 11:04

Mənəviyyat Xaliq tərəfindən insana bəxş edilən əzəli xüsusiyyətlərdəndir. O, bizi insan təbiətinə xas olan bəzi cəhətləri qəbul, bəzilərini isə rədd etməyə sövq edir. Müxtəlif adamların mənəviyyat cəhətdən bir- birindən fərqlənmələrinə baxmayaraq, insanlar bütün dövrlərdə onlara xas olan bəzi cəhətləri müsbət, bəzi cəhətləri isə mənfi qiymətləndirmişlər. Bəşər tarixinin bütün mərhələlərində doğruluq, sədaqət, ədalət, əhdə vəfa və başqa bu kimi əxlaqi keyfiyyətlər mədh olunub. İnsanlar qədim zamanlardan yalanı, namərdliyi, satqınlığı pisləmiş, gözəl keyfiyyətlərdən olan mərhəmət, səxavət, nəciblik və bu qəbildən olan xüsusiyyətləri üstün qiymətləndirmişlər. 

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan