Nurlan MƏMMƏDZADƏ / TARİXDƏKİ YERİMİZ

Yazan redaktor 13.06.13 05:32

Qələmi götürüb “tariximiz-köklərimiz” haqda yazmağa hazırlaşırdım ki, Azərbaycanda ağacoyma sənətinin mahir ustası, çox hörmət etdiyim Seyfəddin müəllim (Seyfəddin Mənsimoğlu) içəri girdi. Bir az söhbətdən sonra bir kağız parçası çıxardaraq “Bu fikirlə rastlaşmısan hardasa?” –dedi. Kağızda yazılanlarsa belə idi:

Ardını oxu...

 

Sədat DƏMİR / TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİN TƏRBİYƏDƏKİ ROLU

Yazan redaktor 13.06.13 05:30

Tarix nə öyünmək, nə də başqalarını aşağılamaq üçün oxunur. Bir meyvə başqa bir meyvəylə aşılandığı zaman belə kökü ilə əlaqəsi kəsilmir. O, bütün qidasını, dəstəyini fərqli olsa da gövdəsi və onun bağlı olduğu kökdən alır. Əslində kökə bağlılıq dəyişimin və inkişafın təməl qaynağı olmalıdır. Tarix bizim gələcəyə ümid saçacaq, şimşəklər çaxdıracaq bir qaynağımızdır. Ondan ayrı düşdükdə quruyar və inkişaf etmərik. Tarixə sahib çıxmaq gələcəyi zəmanət altına almaq deməkdir.

Ardını oxu...

 
 

Dr. Kərim ŞÜKÜROVLA REPORTAJ

Yazan redaktor 13.06.13 05:16

BDU-nun Аzərbаycаn tаriхi (humаnitаr fакültələr üzrə)

каfеdrаsının müəllimi, tаriх еlmləri dокtоru

Кərim Кərəm оğlu Şüкürоv:

Yaradıcısı оlduğumuz tаriхin «кеyfiyyətinə», gələcəк nəsillər üçün əhəmiyyətinə diqqət yеtirməliyiк.

Ardını oxu...

 
 

Eldar Kərimov / Biz yazan tarix

Yazan redaktor 13.06.13 05:14

Tarix deyə adlandırdığımız məfhum, dünyada yaşayıb ad qoyan insanların həyat prinsiplərini əhatə edən yaddaş kitabçasıdır.  Bu yaddaş kitabçasında kiminin adı böyük hərflərlə, kiminin də  adı kiçik hərflərlə həkk olunub. Necə insanlar vardır ki, tarixin ən yadda qalan səhifələrində adlarını qızıl hərflərlə yazmış, elə kəslər də vardır ki, bu yaddaş kitabçasında yad edilməyi belə haqq etməmişdir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 4-dəan