Unudulmayan dastan Qafqaz fırtınası / Ahmet TECİM

31.05.12 10:46 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 31.05.12 10:44

Qədim tarixə sahib olan Azərbaycan torpağı bir çox fərqli mədəniyyətə beşiklik etmişdir. Böyük Səlcuqlu dövlətinin quruluşundan sonrakı dövrlərdən etibarən müsəlman oğuzlar Azərbaycana gəlməyə başladılar. 

Ardını oxu...

 

AMEA-nın müxbir üzvü, Atatürk mərkəzinin müdiri, millət vəkili, Prof. Dr. Nizami Cəfərovla Reportaj

31.05.12 10:43 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 31.05.12 10:41

İrfan jurnalı: Atatürk Mərkəzi nə zaman quruldu və nə kimi fəaliyyətlətləri var? Atatürk mərkəzinin Azərbaycandakı missiası nədən ibarətdir?

Prof.Dr. Nizami Cəfərov:

Ardını oxu...

 
 

Аzərbаycаn Və Тürкiyə: Böyüк Qаrdаşlıq Yоlundа Qаzаnılаn Uğurlаr / Sеyfəddin HÜSЕYNLİ

31.05.12 10:40 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 31.05.12 10:38

Аzərbаycаnlа Тürкiyənin isтər хаlq və мilləт, isтərsə də dövləт hаlındа dоsтluq, qаrdаşlıq мünаsibəтi таriхi bахıмdаn fеnомеnаl аnlаyışdır. Bu fеnомеnаllığı dərindən аnlамаq və оnа

Ardını oxu...

 
 

Ey Şanlı Türk Əsgəri / Elşən RZAYEV

31.05.12 10:38 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 31.05.12 10:26

Əsrlər boyu apardığı azadlıq mübarizəsində qəhrəmanlıq salnamələri yazmış Azərbaycan xalqının keçdiyi yol çətin və şərəfli olmuşdur. Uzun illər yadelli işğalçıların müstəmləkəsinə 

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 4-dəan