№ 8. Yanvar-Fevral-Mart

Dərdimiz / Salih Zeki MERİÇ

23.05.12 05:32 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 23.05.12 05:31

Biz müsəlmanlara başqalarının dərdlərini öz dərdi bilmək və dini, dili, irqi və cinsiyyəti nə olursa-olsun başqa birisinin problemini öz problemimiz kimi görmək anlayışını verən əsas fəlsəfənin qaynağı əlbəttə ki,

Ardını oxu...

 

Narkomaniya Və Narkotiklərə Dair / Rövşən Qəniyev

23.05.12 05:31 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 23.05.12 05:30

Аzərbаycаn öz müstəqilliyini əldə еtdiкdən sоnrа ölкədə işsizliк, işğаl еdilmiş tоrpаqlаrdаn gələn qаçqın ахını, iqtisаdi böhrаn, sərhədlərin lаzımıncа qоrunmаmаsı nаrкоtiкlərdən istifаdə hаllаrının кəsкin şəкildə аrtmаsınа səbəb оldu.

Ardını oxu...

 
 

Ailə Və Tanişlarin Diqqətinə / Eldəniz Sadayoğlu

23.05.12 05:30 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 23.05.12 05:28

Gəncin ailəsində, təhsil aldığı məktəbdə və tanışları onun spirtli içki və narkotik qəbul etdiyini nə qədər tez bilsələr, ona yardımçı olmağa çalışsalar, gəncin qurtulma şansı o nisbətdə artar.

Ardını oxu...

 
 

Adət-Ənənənin Qorunmasinda Dinin Rolu / Ramiz Məmmədov

23.05.12 05:28 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 23.05.12 05:27

Dünya millətlərinin bir-biriləriylə tanış olmaları, iqtisadi, siyasi və başqa sahələrdə əlaqələr yaratmalarının ən başlıca səbəblərindən biri onların fərqli irqlərə mənsub olmalarından irəli gəlir.

Ardını oxu...

 
 

Uşaği Anasimi Tərbiyə Etməlidir ? / Şemseddin Kırış

23.05.12 05:26 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 23.05.12 05:25

Uşağı anasımı tərbiyə etməlidir, yoxsa atasımı? Atası tərbiyyə etməlidir deyən eşitməmişəm. Uşağa əsas anası tərbiyyə verməlidir sözünü də ən çox atalardan eşitdim.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 3-dəan