№ 94 Sentyabr

Müşfiq XƏLİLLİ / Həcc ömrün zəkatıdır

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 20.10.14 07:55

Həcc Kitab, Sünnə və ümmətin icması ilə sabit olan ən qüvvətli fərzlərdən biridir. Şərtlərinə sahib olan möminlərin ömürlərində bir dəfə həccə getmələri fərzdir.

    Həcc Hz. İbrahimin canı, malı, övladı və hər şeyi ilə Rəbbinə göstərdiyi təvəkkül, tam təslim olma və itaətin qiyamətə qədər davam edəcək ən gözəl bir simvoldur.

Ardını oxu...

 

Nurlan MƏMMƏDZADƏ / İMAN VƏ ƏMƏL MEHVƏRİNDƏ ŞƏXSİYYƏT İNŞASI

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 27.09.14 05:24

   Uca kitabımız Qurani-Kərimə nəzər saldıqda insanın yaradılış məqsədlərindən birinin yer üzərində Allahın xəlifəsi olma gerçəyi ilə qarşılaşırıq. "Bəqərə" surəsinin 30-cu ayəsində buyurulur: “Xatırla ki, Rəbbin mələklərə “Yer üzündə bir xəlifə yaradacağam”,- demişdi...”

Ardını oxu...

 
 

Rüfət ŞİRİNOV / HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRİN GƏNCLƏRİ YETIŞDİRMƏ METODU

PDF faylını alÇapE-poçt

18.10.14 07:37 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 27.09.14 05:22

   Günümüzdə ən çox diqqətə və qayğıya möhtac olan qrupların başında gələn hər cəmiyyətin gələcəyinin qurucuları və qoruyucuları qəbul edilən gənc nəsil gəlir. Çünki texnologiyanın danılmaz şəkildə tərəqqi tapdığı və eyni zamanda bu tərəqqisi ilə də gənc nəsli özünə ram edərək əslindən uzaqlaşdırdığı bir dövrdə yaşayırıq.

Ardını oxu...

 
 

İlham SOVQATOV / ŞƏXSİYYƏTİN İNKİŞAFINDA TƏHSİLİN ROLU

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 27.09.14 05:19

   Məqaləmə Viktor Hüqonun dahiyanə deyilmiş sözü ilə başlamaq istəyirəm: "Açılan hər məktəb bir həbsxananın bağlanması deməkdir". Artıq bu sözün nə şərhə, nə də izaha ehtiyacı var. 

Ardını oxu...

 
 

Saleh ŞİRİNOV / PEYĞƏMBƏRIMİZİN YETİŞDİRDİYİ ŞƏXSİYYƏTLƏR

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 27.09.14 05:11

   Gənclik insan ömrünün ən qiymətli xəzinəsi, həyat mövsümünün bahar fəslidir.  Gəncliyin bu qiymət və dəyərini çox yaxşı bilən Hz. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) peyğəmbərlik vəzifəsinin ilk günlərindən etibarən gənclərlə yaxından maraqlanmışdır. 

Ardını oxu...

 
 

Ziyalı, pedaqoq, araşdırmaçı-yazar / Məmməd MƏMMƏDZADƏ /O BÖYÜK ŞƏXSİYYƏTDƏN NÜMUNƏ GÖTÜRƏ BİLSƏK ÇOX XOŞBƏXT OLARIQ

PDF faylını alÇapE-poçt

27.09.14 05:34 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 27.09.14 04:38

    İrfan: Zəhmət olmasa, bir az özünüz haqda məlumat verin.

  Məmməd Məmmədzadə: Özüm haqda nə deyə bilərəm? 1951-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Hamı kimi mən də 7 yaşında məktəbə getmişəm. Onuncu sinfi bitirdikdən sonra indiki Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşam. 

Ardını oxu...

 
 

İRFAN / PEYĞƏMBƏRİMİZİN YETİŞDIRİYİ ŞƏXSİYYƏT Hz. ƏLİ (r.a)

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 27.09.14 04:35

  Peyğəmbərimizin həm əmisi oğlu, həm də kürəkənidir. Hz. Əli Peyğəmbərimizin yanında böyüyüb boya-başa çatmışdır. Onun müəllimi Peyğəmbərimiz olmuşdur. Peyğəmbərimizdən aldığı tərbiyə, əxlaq dərslərinin sayəsində müsəlmanlar üçün nümunəvi şəxsiyyət kimi tarixə düşmüşdür.

Ardını oxu...

 
 

Müşfiq XƏLİLOV / ELMI İLƏ ƏMƏL ETMƏK

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 27.09.14 04:33

   Əməl edilməyən bir elm sahibinin əleyhinə dəlil olmaqdan başqa bir işə yaramaz. Allah Rəsulu (s.ə.s) elmi ilə əməl etməyən alimi cahillə eyni səviyyədə tutmuşdur[1].

Ardını oxu...

 
 

Bayram ƏLİYEV / DOĞRU VƏ DÜRÜST OLMAQ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 27.09.14 04:30

   İnsanın qiyməti söylədiyi söz və etdiyi əməlləri ilə ölçülür. Bir insanın sözü özünə, özü sözünə və əməllərinə uyğun gəlirsə, o insan dürüst və doğru bir insandır. Bu yüksək xüsusiyyətə sahib olan hər kəs insanlar tərəfindən etibarlı və güvənilən bir insan kimi tanınır. Ona qarşı hər könüldə sevgi olur və hamı onu sevir, ona dərin hörmət bəsləyir. Çünki belə insanlar Peyğəmbərlərin sifətlərindən olan sidq (sözündə və işində doğru olmaq) sifətini daşıyırlar.

Ardını oxu...

 
 

Rüstəm HUDULOV / GƏNCLİK

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 25.09.14 12:01

   Gənclik bir millətin ümidi, güvənci və gələcəyidir. Gəncliyini pərişanlığa sürükləyən bir millət ümidini, güvəncini və istiqbalını itirmiş olur.

   Varlığını əbədiləşdirmək istəyən hər millət, hər tərəfli qüvvə və gücə, güclü, möhkəm iradəyə malik bir gəncliyə sahib olmalıdır. Yer üzündə Allahın iradəsini hakim qılmaqla vəzifəli olan müsəlman milləti özünə, inanclarına və müqəddəs dəyərlərinə bağlı bir gənclik yetişdirməyə başqa millətlərdən daha çox məcburdur və qurtuluş istəyirsə, mütləq bunlara yiyələnməlidir.

Ardını oxu...

 
 

Aqil ƏLİYEV / ƏDALƏTLİ OLAQ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 25.09.14 11:42

   Allah-Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur: Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! (Əgər belə etsəniz, Allah) əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir səadətə (Cənnətə) nail olar(Əhzab, 70-71).

Ardını oxu...

 
 

Fuad QULİYEV / BİR AYƏ

PDF faylını alÇapE-poçt

27.09.14 05:30 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 25.09.14 09:27

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Həqiqətən, Allahın Rəsulu Allaha, qiyamət gününə ümid bəsləyənlər (Allahdan, qiyamət günündən qorxanlar) və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!.” Əhzab surəsi, 33/21

Ardını oxu...

 
 

Səfa MURADOV / BİR HƏDİS

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 25.09.14 09:24

   Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurmuşdur: “Kim elm öyrənmək üçün yolçuluğa çıxarsa, Allah o kimsənin cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Mələklər elm tələbəsindən razı qaldıqları üçün onun üzərinə (rəhmət) qanadlarını açarlar. Göylərdə və yerdə olanlar, hətta suyun içindəki balıqlar belə alim üçün Allahdan məğfirət istəyərlər. 

Ardını oxu...

 
 

Osman Nuri TOPBAŞ / TƏSƏVVÜF QURAN və SÜNNƏ İLƏ KAMILLƏŞMƏKDİR – 3

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 24.09.14 05:01

   MƏHƏBBƏTDƏ HƏDDI AŞMAMAQ

   Təsəvvüfdə mənəvi irəliləyişin əsas sərmayəsi məhəbbət, onun təzahürü isə ədəbə riayətdir. Mürşidi-kamillərlə qəlbi bərabərliyin, yəni rabitənin əsas sərmayəsi isə məhəbbətdir. Lakin bütün işlərdə olduğu kimi, məhəbbətdə də həddi aşmaq insanı yoldan çıxarda bilər.

Ardını oxu...

 
 

Mübariz ƏLİOĞLU / ƏMƏLLƏRİMİZ və QƏLBLƏRİMİZ İLAHİ RƏHMƏT LİBASINA MÖHTACDIR

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 24.09.14 04:59

   Uca Allah (c.c) sonsuz rəhmətindən dolayı qullarına ilhamla Qurani-Kərimdə belə buyurur: "Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə şəkk-şübhə (azğınlıq, əyrilik) salma! Bizə Öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et, çünki Sən, həqiqətən, (bəndələrinə mərhəmət, nemət) bəxş edənsən! Ey Rəbbimiz! Olacağına şübhə edilməyən bir gündə (qiyamətdə) bütün insanları (bir yerə) toplayan Sənsən. Allah Öz vədəsindən əsla dönməz!" (Ali İmran, 8-9).

Ardını oxu...

 
 

Salih Zeki MERİÇ / DUA VƏ RƏHMƏT PEYĞƏMBƏRİ (s.ə.s)

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 24.09.14 04:53

   Şəfqət və mərhəmətin qaynağı olan Peyğəmbərimizin (s.ə.s) müqəddəs həyatı Onu sevən və onun yolundan gedən ümməti üçün ən gözəl nümunələrlə doludur. Onun yüksək əxlaq sahibi olması, rəbbani tərbiyə ilə tərbiyələnməsi və yaşadığı sadə həyatı ilə dünyaya rəhmət olaraq göndərilməsi insanlıq üçün böyük bir səadətdir.

Ardını oxu...

 
 

Nurəddin RÜSTƏMOV / YARADANI SEVMƏK

PDF faylını alÇapE-poçt

27.09.14 05:28 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 24.09.14 04:51

   İsti yay günlərində istirahətə getmişdim. İstirahət zamanı qarşılaşdığım hadisə mənim diqqətimi çəkdi. Hardasa 45-50 yaşında olan bir kişi qarışqa yuvalarının üstünə qaynar su töküb həşaratları qəddarlıqla öldürürdü.  Mənim kimi, bu hadisəni başqa müşahidə edənlər də vardı. Lakin onların heç biri səsini çıxarıb bu insana bir kəlmə də olsun bir söz demədilər. 

Ardını oxu...

 
 

Eldar KƏRİMOV / VARLIYA “KASIB” YARDIMI

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 24.09.14 04:46

   Müqəddəs Ramazan ayında uzun bir yolçuluq başlayırdı həyatımda. Hər zaman olduğu kimi, böyük bir həyəcan sarmışdı bütün bədənimi. Fərqli bir təbiət və fərqli insanlarla tanışlıq var idi bu səfərin içərisində.

Ardını oxu...

 
 

Adem ŞAHİN / QƏDİM TÜKKİSTANDA BİR SÜBH AZANI

PDF faylını alÇapE-poçt

24.09.14 04:46 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 24.09.14 04:43

   TÜRKİSTAN HARADIR

   Türkistan vaxtı ilə qərbdə Xəzər dənizi, şərqdə Altay, cənubdə Hinduquş dağları, şimal da Aral və Balkaş göllərinin kənarındakı Bozkırlara qədər uzanan 6 milyon km2-dən geniş coğrafi və tarixi bölgəni əhatə edirdi. 

Ardını oxu...

 
 

Əziz SULTANOV / MİNMİŞİK ƏLAMƏTƏ, GEDİRİK QİYAMƏTƏ...

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 23.09.14 05:38

    Hər şey bir nəfərlə başladı. Bir nəfər, daha sonra isə bir ailə... Dünya həyatı dediyimiz insanlıq tarixinin ilk səhifəsində yer alan bir nəfər... Onunla başladı insanoğlu hər addımında, hər nəfəsində qiyamətə tərəf gedən yolçuluğuna. Müqəddəs Kitabımızın da bildirdiyi kimi: 

Ardını oxu...

 
 

Alpay ƏHMƏDOV / YAS MƏCLİSLƏRİMİZDƏ QİDA İSRAFÇILIĞI: NECƏ OLSUN?

PDF faylını alÇapE-poçt

27.09.14 05:31 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 23.09.14 05:36

   Bu mövzu ilə bağlı çoxlu məqalələr yazılıb, cəmiyyətdə kifayət qədər müzakirələr aparılıb, hətta iş o səviyyəyə çatıb ki, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yas məclislərində müəyyən qida məhsullarının verilməsi ilə bağlı icra hakimiyyəti səviyyəsində qadağa qoyulub. (Yeri gəlmişkən, bu qadağanın bütün Azərbaycan ərazisində də tətbiq olunmasını istəyənlər də az deyil).

Ardını oxu...

 
 

Kamran MƏMMƏDOV / "MAUN" SURƏSİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 23.09.14 05:33

   "Maun" surəsi Məkkədə nazil olmuşdur, yeddi ayədir. Xülasə olaraq iki qrup insandan bəhs edir. Bunlar:

   1. Allahın nemətini inkar edən, hesab və cəza gününü təkzib edən kafirlər.

   2. Etdiyi əməllərlə Allahın razılığını düşünməyən, əksinə riya üçün əməl edib namaz qılan münafiqlər.

Ardını oxu...

 
 

Adəm İBRAHİMZADƏ / HƏYAT MÜBARİZƏSİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 23.09.14 05:29

   Necə deyərlər, həyat bir səhnədir, hər gələn öz rolunu oynayır və yerini başqalarına buraxır.

   Həyatda hər kəs mübarizə içindədir. Ama nə üçün, nədən ötrü, kimə görə kimi suallar bizi düşünməyə məcbur edir. Kimi sevgisi uğrunda, kimisi yaşamaq uğrunda, kimisi azadlığı uğrunda... Bu siyahını bir qədər də uzada bilərik.

Ardını oxu...

 
 

Mübariz KƏRİMLİ / İSLAMDA QARDAŞLIQ VƏ BƏRABƏRLİK

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 23.09.14 05:26

   Sədaqət və ixlas qədər mömininin digər xüsusiyyəti də qardaşlıq, həmrəylik, bərabərlikdir. Quranın bildirdiyinə görə, bütün möminlər qardaşdırlar. Onlar eyni inanca inanan, eyni kitaba tabe olan, hədəfləri eyni olan, eyni duyğuları daşıyan insanlardır.

Ardını oxu...