№ 74. Yanvar

O Gecə / Məmməd MƏMMƏDZADƏ

02.02.13 08:03 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:57

Azərbaycanın mərd oğullarına, balalarına gülləni Rus İmperiyası atdı.

Dünya bizə ağlamadı, çünki bizim Vətəndən başqa dünyamız yox idi.

Ardını oxu...

 

Cəhalətin Meyvəsi / Nurlan MƏMMƏDZADƏ

02.02.13 08:03 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:57

Allahın yer üzərinə göndərdiyi bütün peyğəmbərlərin və gətirmiş olduqları dinlərin məqsədi insan övladını sağlam əqidəyə dəvət etmək olmuşdur. Çünki insanın həyatını və yaşam tərzini onun daxili dünyası müəyyənləşdirir. 

Ardını oxu...

 
 

Müasir Xürafələr / Elşən RZAYEV

02.02.13 08:03 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:55

Həyatın iki üzü var -biri dünya üzü, o biri axirət üzü. Axirətlə əlaqəni kəsmək, insanın həqiqətlə əlaqəsini kəsməsidir. Hər şeyin bir ruhu var. Yaradılanlar içində ruhsuz heç bir şey yoxdur. Həmçinin dünyanın da... Dünyanın canlanması üçün, bərbat hala gəlməməsi üçün ruhu vardır.

Ardını oxu...

 
 

Xurafatlarla Mübarizə / Rüfət Şirinov

02.02.13 08:04 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:54

Bir millətin mədəniyyətini əks edən ən əsas amillərdən biri də şübhəsiz ki, adət-ənənələrdir. Odur ki, millətin əbədi yaşaması və mədəniyyətin ümumbəşər olması üçün keçmişinə, tarixinə və adət-ənənələrinə bələd olub onları yaşatmağa çalışmaq lazımdır.

Ardını oxu...

 
 

Mənim Babam Şaxta (Baba) Deyil / Eldar Kərimov

02.02.13 08:04 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:53

Köhnə ilin son günləri idi. Havalar birdən-birə dəyişmişdi. Qışın soyuğu adamı qılınc kimi kəsirdi. Küçələrdəki izdiham elə bir ərşə çəkilmişdi. Hər yerdə süküta bürünmüş bir boşluq hökm sürürdü. Mülayim yaz havası öz yerini dondurucu qış soyuğuna vermişdi. Ara-sıra havada tək-tük qar dənəcikləri görünürdü.

Ardını oxu...

 
 

Xurafatlar / Müşfiq XƏLİLOV

02.02.13 08:04 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:52

Dinimizin saflığını təhlükə qarşısında qoyan amillərdən biri xurafat və mövhumatlardır.  Təsadüfi  deyil ki, dini dəyərlərimizi tənqid edənlər dəlil kimi məhz müsəlmanlar arasında geniş yayılmış xurafatları misal çəkir, İslamın adına çıxarıb dinimizi gözdən salmağa çalışırlar.

Ardını oxu...

 
 

Mir Məhəmməd Kərim və “Kəşful-Həqaiq” təfsirində xurafat / Dr. Əhməd Niyazov

02.02.13 08:05 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:51

Mir Məhəmməd Kərim Bakuvi 1853-cü ildə Əmircan kəndində anadan olmuşdur. O, ilk təhsilini mədrəsədə almış, 1871-ci ildə atasının istəyi ilə ali təhsili üçün Bağdada getmişdir. On il burada təhsil aldıqdan sonra Təbrizə baş çəkərək vətənə qayıtmışdır.

Ardını oxu...

 
 

El ağsaqqalı Abdullah MAHMUDOV:

02.02.13 08:05 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:50

El ağsaqqalı Abdullah MAHMUDOV:

Azərbaycanda özümüzü heç vaxt yad hiss etməmişik.

Ardını oxu...

 
 

Qiyamət Xəbərdarlığı / Hazırlayan: Ömər Məmmədov

02.02.13 08:05 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:46

QİYAMƏT XƏBƏRDARLIĞI - Sezai Karakoç

Quran qiyaməti tez-tez xatırladır. Belə ki, səhabə qiyamətin bu gün-sabah qopmasından təşvişə düşmüş, həyacanlanmışdır. 

Ardını oxu...

 
 

Bidət / Aqil ƏLİYEV

02.02.13 08:06 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:44

Bidət termin olaraq əslində dində olmayan bir şeyi sonradan dinə daxil etməkdir. Dinimizdə bu işə İslam dinindəki ilahi qanunlara təcavüz kimi baxılır. Müqəddəs İslam dinində ilahi qanuna ehtiram göstərmək ən mühüm məsələlərdən biridir. Hər kəs ilahi qanuna etinasızlıqdan və yaxud ona əl gəzdirib, onu dəyişdirməkdən ciddi surətdə çəkinməlidir. Bidət mövzusu Rəsulullahın (s.ə.s) həyatı ilə ciddi məşğul olan, sünnəni və hədisi tədqiq edən İslam alimləri arasında geniş müzakirə edilmişdir.

Ardını oxu...

 
 

Yeni il- köhnə dərdlər və yeni ümidlər / İlham Sovqatov

02.02.13 08:06 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:43

Hal-hazırda 2013-cü ilə yeni qədəm basmışıq. Köhnə il- 2012-ci ili yola saldıq. Həyat təqvimimizdən bir yarpaq da qoparıb tarixə gömdük. Ömrümüzün acılı-şirinli günlərinin bir hissəsini də 2012-ci ildə yaşadıq. Köhnə ili yola salarkən köhnə dərdlərlə yanaşı yeni ümidlərlə yeni ili qarşıladıq. Bu, hər ilin başlanğıcında təkrarlanan prosesdir. İli başa vurub yeni ili qarşılayırıq. Təqvimdə rəqəmlər dəyişir.

Ardını oxu...

 
 

Allahı Murad Etmək-2 / Mübariz ƏLİOĞLU

02.02.13 08:07 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:42

Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur:

“Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə (Onun heybət və əzəmətindən) ürəkləri qorxudan titrəyər. Allahın ayələri oxunduğu zaman həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar, onlar ancaq öz Rəblərinə təvəkkül edər, (vaxtlı-vaxtında) namaz qılar və verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) sərf edərlər. Onlar həqiqi möminlərdir. Onların öz Rəbbi yanında dərəcələri vardır. Onları (Qiyamət günü) bağışlanma və (Cənnətdə) tükənməz ruzi gözləir.” (əl-Ənfal, 2-4)

Ardını oxu...

 
 

HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR / Osman Nuri TOPBAŞ

02.02.13 08:07 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:33

-Loğman Həkim u- 4

Loğman -ə.s- buyurur:

“Oğlum! (Haqqın) vəd etdiyi şeylər sürətlə sizə sarı gəlir. Siz də qaçaraq axirətə sarı gedirsiniz. Dünya sizdən ayrılmaq üçün arxasını çevirib gedir, axirət isə sizə sarı (qaçaraq) gəlir. Şübhəsiz ki özünə doğru getdiyiniz (sonsuzluq) diyarı içindən çıxıb ayrıldığınız (fanilik) diyarından sizə daha yaxındır.”[1]

Ardını oxu...

 
 

Namazın Faydaları / Saleh ŞİRİNOV

02.02.13 08:08 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:31

Namaz Allah-Təalanın bəndələrinə ehsan etdiyi ən böyük lütfdür. Namaz üçün sərf edilən dəqiqələr həyatın ən dəyərli, ən qazanclı və xoşbəxt anlarıdır. “Dünya və dünyada olan hər şeydən daha xeyirli” olduğu bildirilən iki rükət namazın bizim bilmədiyimiz və sayılmyacaq qədər hikmət və faydaları vardır.

Ardını oxu...

 
 

İman Təzələmə formulu KƏLMEYİ-TÖVHİD / Salih Zeki MERİÇ

02.02.13 08:08 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:29

Əbu Hüreyrə (r.a)-dan gələn rəvayətə görə Rəsululah (s.ə.s) bir gün səhabələrinə: “İmanınızı təzələyin!”, -buyurdu. Əshabi-kiram: “Ey Allahın Elçisi, imanımızı necə təzələyək?”, -deyə soruşdular. Rəsulullah (s.ə.s) də: “Lə iləhə illəllah sözünü çox söyləyin!” cavabını verdi. (Əhməd, II, 359; Hakim, IV, 285/7657)

Ardını oxu...

 
 

İmam Əzəm -2 / İbrahim EROL

02.02.13 08:09 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:27

Əbu Hənifənin xalq tərəfindən sevgi və hörmət qazanmasında fətvalarının hər yerdə haqlı olaraq tutulmasında, elmi ixtilaflardan təmizləyib xalqı maarifləndirməsi, fitnələrə bulaşmaması və təqvasının rolu böyük olmuşdur.

Ardını oxu...

 
 

(kimdir) QIZIL ADAM / Adem ŞAHİN

02.02.13 08:09 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:26

Qazaxıstanın Almata şəhəri yaxınlığında 1970-ci ildə yol çəkərkən başdan-ayağa, corabından kəmərinə qədər hər şeyi qızıl olan  bir skelet tapıldı. (Bax. Şəkil 1) Tapılan skelet və əşyaların e.ə 5-ci əsrə aid olduğu öyrənildi.

Ardını oxu...

 
 

UTANIRAM / Ramiz MƏMMƏDOV

02.02.13 08:09 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:25

      Axşam saatları idi. Yenə həmişəki kimi əmilərim və xatırlaya bilmədiyim ailə dostlarımızdan bir-iki nəfər evimizdə nənəmin samovar çayının ətrafında toplaşmışdılar.  Bir yandan ətirli samovar çaylarını udumlarkən bir yandan da rayondakı hadisələrdən danışırdılar.

Ardını oxu...

 
 

Hədəfin üçün də bir hədəf seç: DNB ol! / İsmayıl VƏLİYEV

02.02.13 08:10 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:24

Yəqin ki, ilk diqqətini çəkən “hədəf” sözü oldu və sonra da daha da maraqlı bir şey, hansı ki, hədəfi də unutdurdu. Bu, DNB-dir bilirəm. Bu nədir dedin və başladın bu məqaləni oxumağa.

Ardını oxu...

 
 

ATA HƏDİYYƏSİ/ Ülvi Məmmədov

02.02.13 08:10 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:21

Altı yaşlı qızı atasından soruşur:

- Ata, mən nə vaxt böyüyəcəyəm?
Ata:
- 18 yaşın olanda, qızım!

Ardını oxu...

 
 

ual-Cavab / Anar QURBANOV

02.02.13 08:10 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:20

1.   Sual: Bir müsəlman əgər müharibə zamanı atılmış mərmi nəticəsində və ya hansısa səbəbdən bütün yoldaşlarını itirər, tək qalıb əsir düşmə təhlükəsi yaranarsa və yeganə çıxış yolu özünü öldürmək olarsa, bunu etmək günahdırmı?

Ardını oxu...

 
 

Sahibinə layiq hədiyyə / Kamran Məmmədov

02.02.13 08:10 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 02.02.13 07:14

Dostlarından biri Hz. Yusifi ziyarətə gəldi və bir müddət oturub söhbət etdilər. Hz. Yusif başından keçənləri, quyuda ikən çəkdiyi çətinlikləri dilə gətirdi. Uzun müddət danışıb dərdləşdilər. Söhbətin sonunda Hz. Yusif qonağına:

Ardını oxu...