№ 69. Avqust

Məsnəvidən / Kamran Məmmədov

13.09.12 09:06 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 13.09.12 09:02

Mükafatı verən kimdir?

Ardını oxu...

 

Zəkat / Arif HƏŞİMOV

13.09.12 09:02 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 13.09.12 08:59

Zəkat kəlmeyi-şəhadət və namazdan sonra İslamın üçüncü əsası və fundamental şərtidir. Quranda iyirmi yeddi yerdə namazla birgə eyni ayələrdə qeyd olunmuşdur.

Ardını oxu...

 
 

Bir Gün Qocalar Evində / Nurlan MƏMMƏDZADƏ

08.09.12 11:45 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 11:44

Əslində jurnalımızın bu səhifəsində Qocalar Evində yaşayan, daha doğrusu, övladları tərəfindən tərk edilən kimsəsiz, yaşlı insanlardan götürdüyümüz müsahibələr yer alacaqdı. 

Ardını oxu...

 
 

Rəbbimizin Üç Böyük Ehsani

08.09.12 11:44 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 11:43

İmtahan üçün gəldiyimiz dünya həyatında Rəbbimiz bizim üçün saysız nemətlər yaratmışdır.

Ardını oxu...

 
 

Qurani-Kərimdə Ata-Oğul Modeli / Elşən RZAYEV

08.09.12 11:42 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 11:39

Qurani-Kərimdə zikr edilən ata və oğul qissələrindən biri Hz. Nuh və üsyankar oğlu Kənan qissəsidir. Hz. Nuh tufan gününə qədər peyğəmbərliyini inkar etməkdə israr edən oğluna gəmidən:

Ardını oxu...

 
 

Birlik Və Bərabərlik Ayi Ramazan / Dr. Əhməd Niyazov

08.09.12 11:39 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 11:38

“Mərhaba ya şəhri Ramazan, Mərhaba!” qəsidələri evlərdən eşidilən ən gözəl sədalar idi. Bu səs ən böyük ibadət ayı, ən fəzilətli bir mövsümün xəbərçisi olardı.

Ardını oxu...

 
 

Ata-Ana Haqqi / Saleh Şirinov

08.09.12 11:38 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 11:36

Yaradılmışların ən şərəflisi olan və cəmiyyət halında yaşayan insanların bir-birlərinə qarşı vəzifələri vardır. Birinin vəzifəsi olan xüsus digərinin onun üzərində olan haqqı deməkdir.

Ardını oxu...

 
 

Ana-atanın övladlarına qarşı vəzifələri / Müşfiq Xəlilov

08.09.12 11:36 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 11:35

Övladlar dünya həyatının bər-bəzəyi, qəlbin meyvəsi, ata-ananın imtahanı, Allahın ən böyük bəxşişidir. Həyatımız onların varlığı ilə şirin və bərəkətlidir. Gələcək onlarındır. 

Ardını oxu...

 
 

Quran Maddi Və Mənəvi Xəstəliklərə Şəfadir / Aqil ƏLIYEV

08.09.12 11:35 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 10:44

Qurani-Kərim həm maddi, həm də mənəvi xəstəliklərə şəfadır. Maddi xəstəliklərə şəfa olması inkar edilməsi mümkün olmayan bir gerçəkdir. 

Ardını oxu...

 
 

Ruzi Ardınca Düşərkən Rəzzaqı Unutmamaq / Salih Zeki MERİÇ

08.09.12 10:44 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 10:43

İslam infaqa böyük əhəmiyyət verir. İnfaq Rəbbani bir üsuldur. Allah sonsuz kərəm sahibidir. Sonsuz xəzinələrin sahibi Allahdır.

Ardını oxu...

 
 

Hər Şey Onun Əlindədir / Eldar Kərimov

08.09.12 10:43 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 10:40

Nə qədər özümüzü böyük görüb, çox şeyə qadir olduğumuzu zənn etsək də hər birimiz Allahın yardımına möhtacıq.

Ardını oxu...

 
 

Səhabədən İman Dərsləri

08.09.12 10:40 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 10:38

Uca Allah Qurani Kərimdə belə buyurur:

Ardını oxu...

 
 

Müsəlmanın Pulla İmtahanı / Osman Nuri TOPBAŞ

13.09.12 08:50 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 10:35

İnsanın şəxsiyyəti əsasən iki xüsusun təsiri altındadır:

Ardını oxu...

 
 

Bayram / İrfandan

08.09.12 10:35 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 10:33

İrfan məktəbi olan Ramazani-Şərifin son dərsi bayramdır. Bayram imtahanından da yaxşı keçə bilmək üçün onu qəflət və rahtlığa qapılmadan, oyanıq bir könüllə,

Ardını oxu...

 
 

Dünya Fani, Axirət Əbədidir / Rövşən Əhmədov

08.09.12 10:33 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 10:31

Dünya həyatı insanların gözündə nə qədər böyük görünsə də məhduddur. Gecə nə qədər uzun olsa da səhər açılmalıdır.

Ardını oxu...

 
 

Qalib Olmaq Üçün Məğlubiyyətə Hazırlaşmalısan! / İsmayıl VƏLİYEV

08.09.12 10:30 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 10:29

Yəqin ki, başlığı oxuyanda “bu nə deməkdir?” sualı yarandı sizdə. Bir az da  mənasız gəldi, amma diqqətinizi də çəkdi...

Ardını oxu...

 
 

Yalan / Pərvanə ƏFƏNDİYEVA

08.09.12 10:28 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 10:26

Dilin təhlükəli bəla və günahlarından biri də yalandır. Yalan böyük günahlardan olub bütün pisliklərin, çirkinliklərin mənbə və açarıdır. Fəzilətli mömin heç vaxt dilini bu iyrənc xislətə adət etdirməz.

Ardını oxu...

 
 

Həyat Dəftərindən / Ülvi Məmmədov

08.09.12 10:26 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 10:16

Bir dəfə bir dilənçi hz. Əlinin qarşısında duraraq ondan bir şey istədi. Hz. Əli ya oğlu Həsənə, ya da Hüseynə dedi ki, evə gedib hz. Fatiməyə verdiyi altı dirhəmdən birini gətirsin.

Ardını oxu...

 
 

Sual-Cavab / Anar Qurbanov

08.09.12 10:16 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.12 09:50

Sual: Kimlər fitrə verməlidir?

Ardını oxu...