№ 67. İyun

Üç Aylari Dərk Etmək / Nurlan Məmmədzadə

PDF faylını alÇapE-poçt

21.06.12 09:51 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 21.06.12 09:43

Yaranmış bütün məxluqat bu dünyada zaman və məkanla məhdud qılınmışdır. Müəyyən zaman içində, məkan çərçivəsində yaşayırıq. Ömür yolumuz məhz bu iki ünsür ətrafında davam edir. 

Ardını oxu...

 

Üç aylar və dindəki yeri / Dr. Əhməd Niyazov

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:41

 

Üç aylar” mübarək gün və gecələrlə yadda qalan Ramazanı-Şərif və onun müjdəçisi olan Rəcəb və Şabani-Şərifdir. “Üç aylar” məfhumu ilə təşəkkül tapmış bu ayların tarixi seyrini aşağıdakı kimi göstərmək olar.

Ardını oxu...

 
 

Fürsət Aylari / Elşən Rzayev

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:40

 

Bəzən jurnaldakı yazılarımızda təkrar-təkrar eyni mövzulara təmas etdiyimizi dilə gətirən oxucularla rastlaşırıq. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, biz oxuculardan gələn hər bir təklifi qəbul edirik və belə diqqətli oxucularımıza təşəkkür edirik.

Ardını oxu...

 
 

Reportaj / Dr. Alican Tatlı bəy

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:38

 

EHTİYAC SAHİBLƏRİNƏ YARDIM ETMƏK DİNİMİZİN ƏMRİDİR!

Ardını oxu...

 
 

Bir Yanlışı Düzəltmək / Məmməd Afiq

PDF faylını alÇapE-poçt

21.06.12 09:50 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 21.06.12 09:36

 

“Allah Baba” demək olmaz.

Ardını oxu...

 
 

Tövhidi Anlamaq / Saleh Şirinov

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:35

 

Tövhid - Uca Allahın zatını zehinlərdə təsəvvür və xəyal edilən hər şeyin fövqündə tutmaq deməkdir. Bu da üç şeylə;

Ardını oxu...

 
 

Balıq satan qoca / Eldar Kərimov

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:34

 

Yay fəsli özünü vaxtından əvvəl göstərmişdi. Havalar ilk gündən daha çox isinməyə başlamışdı. Ətrafındakı dost-tanışlar və bazar yoldaşları isti paltarlarıyla çoxdan vidalaşmışdılar.

Ardını oxu...

 
 

Borc alıb-vermək / Müşfiq Xəlilov

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:32

 

Uca Allah bütün insanları bir-birlərinə möhtac olaraq yaratmışdır. Malı, mülkü, vəzifəsi və rütbəsi nə olursa olsun, hər insan başqasına möhtacdır. Bu baxımdan sıxıntı içərisində olan bir müsəlmanın sıxıntısının ortadan qalxması üçün imkanlı bir kimsədən borc alması təbii haldır.

Ardını oxu...

 
 

Reportaj / Ağsaqqal Nəsihəti

PDF faylını alÇapE-poçt

21.06.12 09:49 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 21.06.12 09:29

 

Vəsiyyətini cibində gəzdirən adam: Qoy gənclərimiz ruzinin ardinca deyil, rəzzaqin ardinca düşsünlər!

Ardını oxu...

 
 

Bu tətildə də ziyarətinə gələcəkdim - Yəhya Həşimov

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:27

 

Babacan! İlk Qurani-Kərim və namaz müəllimim oldun. Həmişə qeybətdən qorunmağı təlqin edirdin. Kimsəsizin, dilənçinin mehmandarı idin.

Ardını oxu...

 
 

Zikr Daimi Məhəbbət Tərənnümüdür / Salih Zeki Meriç

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:26

 

Allah sevgis möminin iman zirvəsini meydana gətirən bir duyğudur. İmanın gücü bu məhəbbətlə artar və dərinlik qazanar. Sevgi dildən qəlbə, qəlbdən də əməllərə əks etsə, ülvilik qazanar. İmanda əsas olan qəlbin təsdiqi sayıldığı kimi, məhəbbətin həqiqisi qəlbdən duyulandır.

Ardını oxu...

 
 

Mömin Və Dünya -1 / Osman Nuri TOPBAŞ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:23

 

DÜNYAYA GƏLİŞ SİRRİ: ÇALIŞMAQ

Allah-Təala Özünü mərifətullah ilə tanıması və layiqincə ibadət, yəni qulluq etməsi üçün insanı yaratdı.

Ardını oxu...

 
 

Zöhd, Təqva Və Elm Adamı İmam Əhməd Bin Hənbəl / İbrahim Erol

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:22

 

İslam dininin ən böyük fəqihlərindən olan Əhməd bin Hənbəl hicri 164, miladi 780-ci ildə Bağdadda dünyaya gəlmişdir. Əhmədin doğulmasına az qalmış Hənbəl ailəsi Sərahs vilayətindən Bağdada köçüb burada məskunlaşmışdır. Atası vəfat etdiyinə görə təlim-tərbiyəsi ilə anası məşğul olmuşdur.

Ardını oxu...

 
 

Reportaj / Prof. Dr. Şair Nurullah GENÇ

PDF faylını alÇapE-poçt

21.06.12 09:52 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 21.06.12 09:20

Prof. Dr. Şair Nurullah GENÇ: Biz mədəniyyətimizə şeir mərkəzli ədəbiyyatı hakim qılmış bir millətik.

Ardını oxu...

 
 

Müdriklərdən öyüdlər / Akif Hüseyinli

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:19

 

* Könül kimin əlindən tutarsa, o insan kirli arzuların bataqlığına batmaz.

* Ömür qovğalarla hay-küylə və didişmələrlə durmadan tükənir.

Ardını oxu...

 
 

Sevmək imandandir, söymək deyil! / Adem Şahin

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:15

 

 

İngiltərənin Keeli Universitetində könüllülər üzərində aparılan tədqiqat nəticəsində onların söyüş söyərkən ağrıya daha dözümlü olduqları aşkarlandı.

Ardını oxu...

 
 

Allahın əzabı / Mübariz Əlioğlu

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:13

 

Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur:

“(Ya Rəsulum) Kaş, Sən kafirləri mələklər onların üzünə və yanlarına vura-vura – “Dadın atəşin əzabını! – deyib canlarını alanda görəydin.” (əl-Ənfal, 50)

Ardını oxu...

 
 

Hasan Enes Ünlü / Can Azərbaycana Əlvida .

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:11

 

Azərbaycana gəlişimin düz beş ili tamam oldu. İlk gəldiyim vaxtlarda gəncliyin, daha doğrusu yeniyetməliyimin verdiyi rahatlıqla bura aid məhdud məlumatlarımın bir çoxunun səhv olduğunu öyrətdilər mənə. Məsələn, səhv etdiyim məsələlərdən biri dillərimizin tamamən eyni olması idi.

Ardını oxu...

 
 

Sual-Cavab - Anar Qurbanov

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:10

 

1.     Nisab miqdarından çox alacağı olan bir şəxs həmin pulun zəkatını verməlidirmi?

Ardını oxu...

 
 

Hikmət Lövhələri / Kamran Məmmədov

PDF faylını alÇapE-poçt

21.06.12 09:11 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 21.06.12 09:04

Axmağın ölümdən qaçması

Bir səhər axmağın biri Süleyman Peyğəmbərin qapısını kəsdirdi.

Süleyman  peyğəmbər soruşdu:
- Nə istəyirsən, ey Allahın bəndəsi?

Ardını oxu...