Nurlan MƏMMƏDZADƏ / MÜQƏDDƏS AMAL UĞRUNDA HƏMRƏY OLMAQ

Yazan redaktor 19.06.13 11:30

Yaşadığımız torpaqlar öz strateji əhəmiyyətinə, yeraltı və yerüstü zənginliklərinə görə hər zaman yadelli işğallarına məruz qalmış, məkrli düşmən siyasətinə hədəf olmuşdur. Çox da uzağa getmədən, hələ 19-cu əsrin ilk qərinəsində (1828-ci ildə) Rusiya və İran arasında imzalanmış Türkmənçay müqaviləsi ilə otaylı-butaylı Azərbaycanımızın ikiyə bölünməsini ürək ağrısıyla dilə gətirmək kifayətdir. Beləliklə də bir anda Arazın o tayında bacı, bu tayında qardaş, o tayda ata, bu tayda oğul, o tayda ana, bu tayda gəlin... qaldı. Uzun illər vətən və millət həsrəti ilə yanıb-qovruldu qəlblər. Öz vətənində öz vətəni üçün darıxan, həsrət qalan həmvətənlərimizin bu ayrılıq nisgili misralara bu cür həkk olundu:

Ardını oxu...

 

Elşən RZAYEV / HZ. PEYĞƏMBƏRİN ƏHLİ-BEYTƏ MƏHƏBBƏTİ

Yazan redaktor 19.06.13 11:28

Əhli-beytin lüğət baxımından ifadə etdiyi əsas məna “ev xalqı”dır.

Ev xalqının içinə şəxsin xanımı, uşaqları, nəvələri və yaxın qohum-əqrəbası daxildir.

İslam tarixində bir termin olaraq əhli-beyt deyildikdə “Hz. Peyğəmbərin ailə fərdləri, soyu, yaxınları” anlaşılır.

Qurani-Kərimdə Hz. İbrahim və Hz. Musanın ev xalqını (əhli-beytini) qəsd edən ayələr vardır.[1]

Ardını oxu...

 
 

SEYİD CAMAL ƏZİMBƏYLİ İLƏ REPORTAJ

Yazan redaktor 19.06.13 11:26

“ Qarabağ Seyid Ocaqları”nın rəhbəri SEYİD CAMAL ƏZİMBƏYLİ:

Azərbaycan bayrağının Xankəndində dalğalanmasına gedən yol mənəvi irsimizin mühafizəsindən keçir

İrfan jurnalı: Əvvəlcə özünüz haqda qısa məlumat verərdiniz mümkünsə!

Ardını oxu...

 
 

Saleh ŞİRİNOV / Hicri Yeni il - Məhərrəm

Yazan redaktor 19.06.13 11:24

Məhərrəm ayı, içində meydana gələn ülvi hadisələr, ilahi təcəllilər və hicri təqvimin başlanğıcı olması baxımından müsəlmanlar arasında böyük bir əhəmiyyət daşımaqdadır. 

Məhərrəm ayı hicri təqvimin birinci ayıdır. Yəni İslamın yeni ili. Günəşin hərəkətləri əsas alınaraq hesablanan aylara “şəmsi aylar - miladi təqvim”, ayın hərəkətlərinə görə müəyyən edilib hesablanan aylara isə “qəməri aylar - hicri təqvim” deyilir. İslamda qəbul edilən bu hicri-qəməri tarix, Hz. Məhəmməd (s.ə.s)-in Məkkədən Mədinəyə hicrəti ilə başlayır. Ancaq təqvim başlanğıcı kimi bu tarix Hz. Ömərin xilafəti dövründə qəbul olunmuşdur. Ondan əvvəl ərəblər bu aylardan istifadə etsələr də, hicri təqvim kimi müəyyən bir tarixi yox idi. -Hz. İbrahimin atəşə atılması, Fil hadisəsi və s.- kimi bəzi əhəmiyyətli hadisləri tarixə başlanğıc olaraq göstərirdilər.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 6-dəan