Mübariz ƏLİOĞLU - İNSAN OLMAĞIN SİRRİ

   Share

    Uca Allah (c.c) Qurani-Kərimdə belə buyurur: “(Ya Rəsulum!) Sənin Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzərində bir xəlifə yaradacağam”, - dedikdə (mələklər): “Biz Sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda Sən orada (yer üzərində) fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?”- söylədilər. (Allah (c.c) onlara): “Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz!” – buyurdu”. (əl-Bəqərə, 30)

   Aləmlərin Rəbbi olan Allaha (c.c) şükürlər və həmd sənalar, Onun Rəsulu Hz. Muhammədə salətu-salam olsun.

   Abdullah ibn Amr bunları anlatmışdı: “Mən Rəsulullahın (s.ə.s) Kəbəni təvaf edərkən belə söylədiyini duydum: “(Ey Kəbə!) Sən necə də təmizsən, ətrin də nə gözəldir. Sən necə də ucasan, hörmətin də çox böyükdür. Muhammədin (s.ə.s) nəfsini qüdrət əlində tutan Allaha (c.c) and olsun ki, möminin Allah (c.c) qatındakı hörməti sənin hörmətindən daha böyükdür. Möminin malının, qanının hörməti də belədir. Biz mömin haqqında sadəcə gözəl zənn sahibiyik”. (Kutubi-Sittə, 7139)

   Məqalənin davamını İrfan Jurnalına abunə olaraq oxuya bilərsiniz... 

   • Hits: 346 clicks

   Tecox component by www.teglo.info