Müsahibə - QLOBALLAŞAN DÜNYADA MÜSƏLMAN

   Share

   İstanbul Səbahəddin Zaim Universitetinin müəllimi Dr. Ahmed Hamdi Yıldırım:

   “Niyyətimiz səmimi olarsa, bütün əməllərimiz dəyər qazanar və daha karlı bir ticarət etmiş olarıq”.

   İrfan: Xoş gəlmisiniz, Əhməd bəy. Sizinlə görüşmə fürsəti əldə etmişkən bu günün müsəlmanı və onun İslama sarılma şüuru haqqında söhbət etmək istərdik. Qloballaşan dünyada müsəlmanın dünyagörüşü necə olmalıdır?

   A.Hamdi Yıldırım: Çox təşəkkür edirəm. Əslində, qlobal dünya dediyimiz zaman möhtəvanı daraltmış oluruq. Çünki qlobal dünya deyiləndə təkcə içində yaşadığımız Yer kürəsi nəzərdə tutulur. Amma müsəlmanın üfüqü bu dünya ilə məhdud deyil. Biz Allaha həmd edərkən “aləmlərin rəbbinə həmd olsun” deyirik; Allah-Təala təkcə bu dünyanın deyil, bütün aləmlərin Rəbbidir. Bizim gözümüz bu dünyanın ötəsində, bir-iki dünya deyil, 18 min aləmin peyğəmbəri olan Hz. Muhammədin (s.ə.s) yolunda getmə arayışındadır. Necə ki, o Peyğəmbər (s.ə.s) haqqında Allah-Təala: “Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik”, - buyurur. Bu rəhmət ümmətinin təmsilçisi olaraq bizim düşüncəmizdə qlobal dünyaya dair maraq, həvəs və istəklər çox cüzi bir yerə sahibdir. Biz bu dünyaya müvəqqəti bir dayanacaq yeri kimi gəldiyimizə inanırıq. Əsl aid olduğumuz vətən, istiqrarlı əbədi məskənimiz, Allahın izni və yardımı ilə, cənnət olacaqdır. Uca Allah Adəm ilə Həvvanı “cənnətə yerləşin” əmri ilə taclandırmışdı. Sonra insan oğlu köçüb bu dünyaya, bir qürbət həyatına gəldi. Nə acıdır ki, bu dünyanı “əsil vətən” kimi görməyə başladıq. Bir qəflət aldanışı hər birimizi sardı. Halbuki müsəlmanın baxış tərzi bu dünya ilə məhdud bir kor baxış deyil. Müsəlmanın gözü çox yüksəklərdədir. Peyğəmbərimizin (s.ə.s) yanında bir nəfər utancaq bir şəkildə: “Ya Rəbbi, mənə də cənnətini lütf et!” - deyə dua etdiyi zaman belə buyurmuşdu: “Allahdan istədiyiniz zaman böyük bir istəklə istəyin, cənnətin ən yüksək mərtəbəsini istəyin!”.

   Məqalənin davamını İrfan Jurnalına abunə olaraq oxuya bilərsiniz... 

   • Hits: 312 clicks

   Tecox component by www.teglo.info