0f Çay

0f Çay

Ah oh çayı  dört harf ile hayatı hülasa ederek akarken(bk.İrfan sayı:19)  oflayıp puflayan insanlardan itirazlar geldi.dediler ki :”hayat sadece ah ohla devam etmez ki  hiç mi duymadın oflayıp puflayanları?

Hem  of da iki harf değil mi?hayat ah oh ve of ile devam eder….

 off! diyerek bu haklı itiraza  karşılık verdim. Kaf dağından   Kafkasın eteklerine doğru   esen rüzgarın  sesine Zümrüdü Anka  kuşunun  şu sözleri karıştı:of deme af de! of deme af de!.of deme af de!......

İnsanın sıkıntı,içlenme,sinirlenme  ve hislenme hallerinde içerisindeki  gerilimi  düşürmek için of çektiği herkesin malumudur.

Tarihte ilk of çekenin kim olduğunu düşünüyorum .Dünya hayatı başlamadan evvel ilk ofu muhtemelen şeytan Hz. Ademe secde emri aldığı zaman “buda nereden çıktı dercesine”kibrinden çekmiştir.

Şeytanın oflayıp puflamaları  cennet nimetleri içerisinde yüzen Hz. Ademe yasak meyveyi yedirene kadar devam etmiştir. Yasak meyve  dişlenince   şeytanın ofu oha yani rahatlamaya dönüşmüştür.

İnsani düzlemde ilk ofuda  ne Adem ne Havva büyük ihtimalle kardeşini kıskanan ve elini kana bulayan  Habil cinayetten önceki kıskançlık ve düşmanlık zamanlarında çekmiştir.

Çocukluğumda of çekenlere  yaşlıların “of çekme şeytanda seninle olur of çeker  sabırlı ol”  demelerini duyardım.Bu sözü duymayalı yıllar oldu.0f çekmeyip af Allahım af diyenler  güzel atlara binerek aramızdan  birer birer  ayrılmışlarda haberimiz olmamış Kalmışız  kötü atlarla,oflayanlarla   aflayamayanlarla,ağlayamayanlarla,aklanamayanlarla…

Of çekme bazı hallerde külli iradeden kopukluğu ifade eder.  Et ve kemik olarak büyüyen insanların dilinde ah oh varken her türlü varlığın ,nimetin ve ilginin içerisinde  çocuklardan  off serzenişi hiçbir zaman eksik olmaz.

Kalp Allah  ve Allahın zikri ile mutmain oldukça dilden of şeklinde çıkan serzeniş ve şikayetler kaybolup gider.

 Bir   işe of çekilerek başlanmışsa  o işte daralmalar kısırlıklar olması kaçınılmazdır.Besmele çekmenin zıddı besmele çekmemek değil of çekmektir.Ders çalışacağı masaya  oflayarak oturan bir talebenin çalışmasından ,yemeği oflayarak puflayarak pişirenin yemeğinden hayır gelmez. besmele ve dua ile başlayanla of şikayeti ile başlayan bir olur mu? 

of edatı  İngilizce ,Arapça ve Türkçe’de olumsuzluğu ifade eder.

Kuranı Kerimde İsra 23. ayette  anne babaya öf denilmesi yasaklanmıştır(vela tegul lehüme üffin)

İngilizce de ise off edatı tek başına kullanılmaz.Başına geldiği fiili “haricinde  dışında” gibi manalarla  negatifleştirir.Turn off: Söndür kapat.

Peygamberler tarihinde of çeken peygamber var mı diye düşünüyorum.Aklıma hiç birisi gelmiyor.950 yıl sabreden Hz. Nuh  a.s bile dememiş.Peygamberler   of çekme ihtiyaçları olduğu zaman sabır ve dua ile Rablerine yönelerek “İnneme eşkü bessi ve hüzni ilellah”Ben hüznümü ve derdimi Allaha söylerim”(Kuran.Kerim) demişlerdir.

Yaşadıkları çile ve ızdıraba göre of çekecek olsalardı en uzun  ve en derin ofu  Hz.Peygamber s.a.v. in çekeceğini düşünüyorum.Bir beşer olarak tadılabilecek bütün ızdırabları yaşamıştır.Hangilerimi?:Yetimlik, anne sevgisini yaşayamama, 6 çocuğunun ölümünü görme, yurdundan çıkmak zorunda kalması, torunlarının ölümünü görmesi,ailesinin namusuna iftira atılması, defalarca suikasta maruz kalması…)

0f çekmeyi iki kategoride inceleyebiliriz:

1-Mubah olan oflar:Bir işten yorulunca diğerine başla (inşirah:8) ayetine göre yorulmamak,sıkılmamak ,

 bir başka ifade ile of çekmemek için iş ve mekanın değiştirilmesi gerekmektedir.hapishane hayatında değişim imkanı az olduğu için en fazla ofların çekildiği mekan hapishanelerdir .İzlenen bir film,dinlenilen ders,cemaatle kılınan namaz  güzel olsa bile uzaması halinde  bir başka işe ve mekana geçilemediği için sıkılmalar ve oflamalar yaşanmaktadır.Bu hallerde bedenen geçiş yapılamayınca bu defa zihnen  mekan ve mevzu değişimi yapılmaktadır.

Gecenin gündüzün gelmesi,saatlerin ilerlemesi mevsimlerin bazen geç bazen erken gelmesi insanı tekdüzelik ve rutinlik girdabından kurtarmaktadır.Bir ömür boyu  bahar bile olsa tek mevsimde yaşamanın insanın canını sıkacağına  ve of çektireceğine inanıyorum.Bu  sebepten  çekilen oflarda gerilimin bir şahsa  aktarılmaması şartıyla kerahet yoktur.

2-Mekruhluktan Harama kadar uzanan oflar:

İnsan fıtraten başına gelen  zor ve ağır şeylere karşı savunma mekanizması olarak of çekebilir.İnsanın başına gelen musibetlere  ve ibadetin zorluklarına  of çekmesi  bu kategoriye girer.Hac ibadetini of çekmemenin öğretildiği sabır imtihanı şeklinde tarif edebiliriz.

İslam büyükleri dilin of gibi  hiçbir peygamberin kullanmadığı  negatif söze alışmaması için “of deme af de!” tavsiyesinde bulunmuşlardır.of çekmenin ve oflayıp puflamanın dilimize  yerleşmediği zamanlarda “Ya Sabır “ diyerek Allahı hatırlar “Bu da geçer ya Hu” diyerek  rahatlarmışız.

Alemlerin  fahri efendimizde genel bir ifade ile yaşadığı her halde(ahlı,ohlu,oflu…) Allaha hamd etmiştir.

Elhamdülillahi ale külli halin ve fi külli hın(Her hal ve zamanda Allaha hamd olsun.)

Netice olarak deriz ki of sözünün  Kuranı kerimde geçmesi (üffin) ve Amerikan dolarında mevcudiyeti (The united states of america),Türkiyede elhamdülillah Ofluyum  diyenlerin   varlığı  of  çayının Trabzonda akması   of çekmeyi meşrulaştırmaz..

                                 0f çekmemek ve of çektirmemek  duasıyla …………..

PAYLAŞ:                

ŞƏRHLƏR

İlk şərhi yazan siz olun!

Şərh yaz