Rafiz MANAFOV / Fəlsəfə xırdalamaq…

Yazan redaktor 18.06.13 05:31

Gündəlik həyatımızın hansı sahəsində olursa-olsun tez-tez rastlaşdığımız ifadələrdən biri belə olur: “Bəsdir bu qədər “fəlsəfə xırdaladıq”, indi iş görmək zamanıdır” yaxud da “yetər bu qədər fikirləşdik, iş görmək lazımdır” və sairə. Əlbəttə hər fikir öz içərisində müyyən miqdarda həqiqət payı daşıya bilər.

Ardını oxu...

 

Mübariz ƏLİOĞLU / NƏFSLƏRİ RAZI SALMAQ

Yazan redaktor 18.06.13 05:30

Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur:

“Kim (dünyada) azğınlıq etmişsə, dünyanı (axirətdən) üstün tutmuşsa, şübhəsiz ki, onun məskəni cəhənnəmdir! Amma kim (qiyamət günü) Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxmuş və nəfsinə istəyini (şəhvəti) qadağan etmişsə, həqiqətən, onun yurdu cənnətdir!” (Naziat, 37-41)

Ardını oxu...

 
 

Osman Nuri Topbaş / İrfan Məktəbi Ramazani-Şərif

Yazan redaktor 18.06.13 05:24

 

Allaha həmd olsun ki, bizi yenə mübarək Ramazanın mənəvi iqliminə qovuşdurdu. Ramazani-Şərif ömür təqvimində müstəsna bir lütf və rəhmət ayı... Möminlər üçün mənəvi dəyərlərlə dolu ilahi bir xəzinə… Necə ki, bir hədisi şərifdə:

"Əgər bəndələr Ramazanın fəzilətlərini bilsəydilər, bütün ilin Ramazan olmasını arzu edərdilər…" buyurulur. (Heysəmi, c. III, səh-141)

Ardını oxu...

 
 

Ömər MƏMMƏDOV / QƏDİM TƏBRİZ

Yazan redaktor 18.06.13 05:23

Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Təbriz qədim dövrlərdən etibarən mövqeyinə və əlverişli iqlim şəraitinə görə qədim Şərqdə şöhrət qazanmışdır. Mühüm ticarət yolları Cənubi Qafqaz, İberiya və Qafqaz Albaniyasından Cənuba doğru – Beynəlnəhreyn və Hindistana gedən ticarət yolları bu şəhərdən keçib getmişdir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 3 > 5-dəan