Ömər MƏMMƏDOV / ŞƏRQİN İNCİSİ BAĞDAD

Yazan redaktor 14.06.13 10:56

Ən qədim Şərq mədəniyyətlərinin mərkəzi sayılan Bağdad yuxarı Mesapatomiyada Dəclə çayının ətrafında yerləşir. Şumer-Akkad, Babil  və Assurların hakimiyyətindən sonra  e.ə. 7-ci yüzillikdə Sasani imperatorluğunun ərazisinə daxil edilmişdir. 637-ci ildə İraq Ərəb Xilafəti  tərəfindən fəth edilmişdir. Əməvilər dövründən sonra Abbasilər bölgəyə hakimlik etmiş və bu illərdə Bağdad xilafətin paytaxtı olmuşdur. Məhz bu dövrdə paytaxt Bağdad zəmanəsinin ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilmişdir.

Ardını oxu...

 

Mübariz ƏLİOĞLU / Əmanət Şüuru

Yazan redaktor 14.06.13 10:54

Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur:

“Biz əmanəti (Allaha itaət və ibadəti, şəri hökmləri yerinə yetirməyi) göylərə, yerə və dağlara təklif etdik. Onlar ona yüklənməkdən qorxub çəkindilər. Ona insan yükləndi. Həqiqətən, o çox zalım, çox cahildir.

Ardını oxu...

 
 

Osman Nuri Topbaş /ƏDƏB və NƏZAKƏT

Yazan redaktor 14.06.13 10:53

Ədəb insanı digər məxluqatdan fərqləndirən bir xü­su­siy­yətdir. İnsan ədəb, nəzakət, zərafət və təqvası ilə Haqq qa­tın­da dəyər qazanır. Elə buna görədir ki, Haqq dostlarının gö­zəl vəsfləri arasında ədəbnəzakət fəzilətinin müstəsna bir yeri vardır. Belə ki, bir çox mənəviyyat rəhbərləri də tə­səvvüfü “gözəl əxlaq və ədəbdən ibarət” görmüşlər.

Ardını oxu...

 
 

Hasan Enes ÜNLÜ /Mədinənin ilk müəllimi Musab bin Ümeyr

Yazan redaktor 14.06.13 10:51

Yaşadığımız dövrdə yaxşı və ya pis, hamımızın nümunə götürdüyü bir adam vardır. Kimisi bir futbolçunu, kimisi bir jurnalisti, kimisi də bir elm adamını özünə ideal seçər və həyatında ona bənzəməyə çalışar. Çox sevdiyim can dostumun həyatında da nümunə götürdüyü bir insan var. Bu insan Hz. Peyğəmbər zamanında yaşamış Musab bin Ümeyrdir. Yoldaşımın Musaba olan sevgisini isə Musab bin Ümeyrin həyatını izah edərək xatırlamaq və sizlərə xatırlatmaq istəyirəm.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 3 > 5-dəan