Maiyyət: Allah İlə Bərabərlik / Osman Nuri Topbaş

07.06.12 06:18 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 07.06.12 06:16


Allah (c.c) ilə bərabərliyin yüksək bir şüur və idrak halında qəlbdə yaşanmasına maiyyət deyilir. Həmçinin maiyyət Haqq təalanın hər an bizimlə olduğunu bilərək, düşünərək və hiss edərək hərəkətlərimizi ona görə tənzim etməkdir.

Ardını oxu...

 

Nə Qədər Sevməliyik? / Sedat Demir

Yazan redaktor 07.06.12 06:15

 

İnsan həyatı yaşama sevinci ilə ölüm ürpərtisi arasında keçər. Ancaq həyatı gözəlləşdirərək ölümü şirin xəyala çevirmək mümkündür. İnsan ölümlü dünyada ölümsüzlük axtarışındadır. 

Ardını oxu...

 
 

Fəzilət Sorağında / Mübariz Əlioğlu

07.06.12 06:14 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 07.06.12 06:11

Məhəmməd (s.ə.s)-dən bir gün: - Hansı mömin daha fəzilətlidir? – deyə soruşulduqda o, belə cavab verir: “İçində kin və həsədin olmadığı, qəmli qəlbə sahib olan mömin.”

Ardını oxu...

 
 

Izini Götər, Kim Olduğunu Deyim / Adəm ŞAHİN

07.06.12 06:11 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 07.06.12 06:07

Qurani-Kərimdə qəlblə bağlı olan bəzi qavramların lüğətçiləri, təfsirçıləri, təsəvvüf əhlini və filosofları hər zaman məşğul etdiyi və buna görə də fərqli yorumların ortaya çıxdığı məlumdur.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 3 > 5-dəan