№ 63. Fevral

Aqil ƏLİYEV / TERRORÇUNUN DİNİ VƏ MİLLİYYƏTİ OLMAZ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 20.06.13 07:28

İslam lüğət olaraq; “silm”“səlam” fellərinin kökündən meydana gəlmişdir.

Silm; ərəb dilində sülh və sakitlik. Səlam isə; xöşbəxtlik, güvən və səadət deməkdir. Adından da məlum olduğu kimi, İslam dini sevgi, sülh, qardaşlıq, əmin-amanlıq, dostluq dinidir. Digər tərəfdən İslam təslim olmaq, itaət etmək və boyun əymək mənalarını da daşımaqdadır. Yəni bu dini qəbul edən şəxs Allah Təalaya boyun əymiş, Onun əmrlərinə itaət etməklə yanaşı bu dinin əxlaqi yönüylə də ətrafına sevgi, barış, əmin-amanlıq və dostluq yayan bir dindar olmuşdur. Bəs necə olur ki, sən həm İslam kimi bir barış və əmin-amanlıq dinini qəbul edəsən, həm də insanlığın baş bəlası və qorxulu bir kabusu olan terrorçu olasan?

Ardını oxu...

 

İbrahim Erol / MÖVLUDİ-NƏBİ VƏ SÜLEYMAN ÇƏLƏBİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 20.06.13 07:26

Peyğəmbər şairləri Hassan bin Sabit və Kab bin Züheyrlə yanaşı hər dövrdə Hz Peyğəmbərimizi tərifləyən şairlər və şeirlər mövcud olmuşdur. Peyğəmbərimizn yaşadığı dövrdə müsəlmanları şeirləriylə incitməyə çalışan müşrik şairlərin qarşısında yenə şeirləriylə İslamı və peyğəmbərini müdafiə edən mömin şairlər bir mənada qələmləriylə cihad etmişlər. Bu şairlər eyni zamanda Hz. Peyğəmbərdən də tərif və dəstək görmüşlər.

Ardını oxu...

 

Eldar Kərimov / SÜRÜCÜNÜN NAMAZI

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 20.06.13 07:24

Hər birimizin bildiyi kimi həmrəylik günü və yeni təqvim ilinin dəyişməsilə əlaqədar respublikada beş günlük qeyri iş günü elan olnmuşdu. Mən də bunu fürsət bilib rayona getməyi qərara aldım. Günorta namazımı qılıb  avtovağzala yollandım.

Biletimi alıb mənə verilən yerdə sakitcə oturaraq avtobusun hərəkət etməyini gözləyirdim ki, yanımda olan boş yerdə orta yaşlı bir kişi oturdu. Salam-kəlam etdikdən sonra birlikdə gözləməyə davam etdik. Hər kəs öz yükünü avtobusa yükləyir və biletinə uyğun yerdə əyləşirdi. 

Ardını oxu...

 
 

Mübariz ƏLİOĞLU / Hz. Ömər (r.a)

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 20.06.13 07:23

Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur: “Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərsə, Allah onu (ağacları) altından çaylar axan cənnətlərə əbədi olaraq daxil edər ki, bu da (möminlər üçün) böyük qurtuluşdur!” (Nisa, 13)

Mübarək kitabımızda buyurulan Allaha və Peyğəmbərə itaət əmrini nəfsani, şeytani və dünyəvi əngəlləri aşaraq müvəffəqiyyətlə həyatlarına tətbiq edən səhabə nəslinin bizə örnək olaraq buraxdıqları mənəvi miras öz layiqli varislərinin yolunu qiyamətə qədər gözləyəcək bütövlükdədir. İnsanlıq qeyrətini ilahi hökmləri yaşamaq uğrunda toplayan bu insanların təslimiyyəti hər bir kəsdə heyranlıq yaradacaq ölçülərdir:

Ardını oxu...

 

Salih Zeki Meriç / EY AŞİQ!

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 20.06.13 07:19

Gizli bir xəzinənin bilinmə muradı ilə başladı sənin macəranın. O ki, bilinmək istədi və bunu arzu etdi. Sonra aləmləri var etdi. Səni aləmlərin ən şərəflisi qıldı. Sənə ruhundan üfürdü. Ruhlar aləmindən, dünya aləminə doğru bir səfərin başladı.

Bir Adəm oldun, bir Həvva. Adəmin Həvvaya meyli və ruhunun ülviliyi Rəbbinin sənə bir lütfü idi. Adəmlə Həvvanı bir-birinə xoş göstərən nə idi heç düşündünmü? Yaxud nə idi onlara ayrılığı daddıran? Quru bir dünyada təkbaşına illərlə dolaşdıran.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 2 > 4-dəan