Məmməd MƏMMƏDZADƏ / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında DİNİ MOTİVLƏR

Yazan redaktor 20.06.13 07:14

“Rəsul əleyhissalam zamanında Boyat boyundan Qorqud ata deyərlər, bir ər qopdu...”

Bu kiçik yazını ilk dəfə təxminən 1300 il bundan əvvəl qələmə alınmış Azərbaycan milli mədəniyyətinin, eləcə də türkdilli xalqların müştərək abidəsi olan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanlarının ilk cümləsi ilə başlamağım heç də təsadüfi deyil. Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının babası sayılan və yüz illəri aşaraq bugünümüzə gəlib çatan dastanın ilk cümləsindən əcdadımızın İslam dininə bağlılığı ifadə edilir.

Ardını oxu...

 

Adəm Şahin ./ ALVER EDİLMƏYƏN TƏŞKİLATLAR

Yazan redaktor 20.06.13 07:12

 

Hacılar, turistlər və din təhsili alanların say nisbəti bugünkü yazımızın mövzusu olacaq.

www.türkkazak.com adlı türkcə xəbər saytının verdiyi xəbərə görə 2011-ci ildə təxminən  200.000  qazax turist olaraq Antaliyaya getmişdir.

Bir başqa saytda  Antaliyaya gələn qazax turistlərin sayının 2011-ci ildə 150.000 i keçdiyi qeyd olunur.[1]

Ardını oxu...

 
 

Anar Qurbanov / Plastik əməliyyat, döymə və bu kimi məsələlərə İslamın baxışı

Yazan redaktor 20.06.13 07:11

İslam dini insana xüsusi yer verməklə yaradılış qayəsindən başlayaraq insanla bağlı dünya həyatından ölüm və sonrakı həyat, fərdi yaşayışından sosial təsirlərinə, ruh və duyğu aləmindən bədən və şəklinə qədər hərtərəfli məlumat vermişdir. Qurani-Kərimdə insanın yer üzündə xəlifə olmaqla[1] ən gözəl surətdə yaradıldığı[2] və ona müxtəlif nemətlər, imkanlar və qabiliyyətlər bəxş olunduğu bildirilmişdir.

Ardını oxu...

 
 

Ömər MƏMMƏDOV / ƏLCƏZAİR

Yazan redaktor 20.06.13 07:08

Bu yazımızda daim dünyanın müstəmləkə kimi baxdığı Afrika dövlətlərindən olan Əlcəzair haqqında məlumat verməyə çalışacağıq. Bəli, Qərb dünyasının kəşf adlandırığı müstəmləkəçilik ideyasının qurbanı olan Əlcəzair dövləti və şəhəri haqqında... Əlcəzair 1830-cu ildən 1962-ci ilə qədər 132 il ərzində Fransanın işgalı altında qaldı. Bu müddət ərzində Əlcəzair xalqı zaman-zaman müstəqillik qazanmaq üçün ayağa qalxdı. Hər dəfə öz hüquqlarını bərpa etmək, müqəddəratını özü təyin etmək istəyən xalqa divan tutuldu.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 4 > 5-dəan