Mübariz AŞIRLI / Qloballaşma və milli şüur

Yazan redaktor 19.06.13 09:10

Qloballaşan dünyamızda milli-mənəvi dəyərləri, milli şüuru, vətən əxlaqını, vətənpərvərlik ruhunu saxlamaq get-gedə çətinləşməkdədir. Qloballaşma özü ilə elmi-texniki tərəqqini, elmin nailiyyətlərini gətirməklə yanaşı bayağı mədəniyyətin, başqa sözlə desək kütləvi mədəniyyətin gəlişinə də şərait yaradır. Yəni mobil telefon vasitəsilə bir neçə saniyə, dəqiqə ərzində dünyanın istənilən nöqtəsilə əlaqə saxlamaq kimi lazımlı işi görməklə yanaşı, cəmiyyətimiz üçün ziyanlı sayıla biləcək işləri də görmək mümkündür. Bu sıraya interneti, televiziyanı və s. aid etmək olar.

Ardını oxu...

 

İbrahim Erol / MİLLİ, MİLLƏT və ÜMMƏT

Yazan redaktor 19.06.13 09:08

Gündəlik danışığımızda demək olar ki, tez-tez istifadə etdiyimiz bir ifadədir “milli” sözü. “Milli-mənəvi dəyərlər”, “milli rəqs”, “milli yeməklər”, “milli məclis”, “milli şüur” kimi istifadələr bunlardan yalnız bir neçəsidir. Bu nümunələrdə milli sözü başına gələrək ifadə etdiyi və ya təyin etdiyi şeyin müəyyən bir xalqa, millətə, eyni mənbələrdən bəslənən və eyni duyğuları paylaşan insanlara aid olduğunu izah etməkdədir. “Milli-mənəvi dəyərlər” sözü tarixi prosesdən keçmiş, eyni mənəvi iqlimdə böyümüş, eyni hadisələr qarşısında eyni reaksiyanı verəcək kəslərin, eyni mənəvi anadan qidalanmış öz və ya ögey qardaşların eyni ruhi və qəlbi duyğularla eyni şeyləri sahiblənməsi, sevməsi və ya sevməməsi faktını bizlərə ifadə edir.

Ardını oxu...

 
 

Adəm Şahin ./ İRFAN, ALTMIŞ VƏ QURBAN

Yazan redaktor 19.06.13 09:06

İrfan jurnalının 40-cı sayında “İrfan, Novruz və Qırx”, 50-ci sayında “İrfan, Yeni il və Əlli”, 60-cı sayında isə “İrfan, Qurban və Altmış” yazısı ilə hüzurunuza gəldik. 70-ci sayımız 2012-ci ilin sentyabrında çıxacağı üçün “İrfan, Təhsil və Yetmiş”lə birlikdə olacağıq inşallah.

Ardını oxu...

 
 

Hasan Enes ÜNLÜ / Keçmiş Bayramlar...

Yazan redaktor 19.06.13 09:05

Qurban bayramı dedikdə uşaqlıq illərimi xatırlayıram. Qurban bayramında yaşadığım uşaqlığımı (hər nə qədər yaşlanmamış olsam da) və öyrəndiyim gözəllikləri sizinlə paylaşmaq istəyirəm.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 2 > 6-dəan