Müdriklərdən öyüdlər / Akif Hüseyinli

   Share

   * Çox gülmək qəlbi öldürər.

   * Həddən artıq boш söz cahillik əlamətidir.

   * Çox söz məna nöqsanlığıdır.

   * Susmaq ağlın zinətidir. Cahilin örtüsüdür.

   * Gözəl sözlü, gülər üzlü ol. 

   * Heç vaxt yalan danıшıb özünü rəzil etmə.

   * Dili ləziz olan könüllərdə əziz olar.

   * Sözü doğru olanın gözəlliyi artar.

   * Sözü az olanın günahı da az olar.

   * Sözü ciddi olmayanın qiyməti olmaz.

   * Gizli ayıbları araшdıran könüllərdə özünə məhəbbət tapa bilməz.

   * Özünü mədh edən özünü kəsmiш olar.

   * İnsan dili ilə insandır.

   * Gecə yatmayıb ibadətlə məшğul olan insanda boш-boш danıшmaq arzusu olmaz.

   * Dili susub qəlbi susmayanın, günahı az olub özü rahat olar.

   * Dili də, qəlbi də susanın sirri pak olar, Mövlasını tapar.

   * Qəlbi susub dili danıшanın dili hikmətlə danıшar.

   * Dili və qəlbi susmayanın vücudu шeytanın məsxərəsi olar.

   * Haqqı zikr edəni Haqq da zikr edər.

   * Haqqı unudanın qəlbi qaralar və sərt olar.

   * Zikri Allah olanın fikri də Allah olar.

   * Allah-Təalanı tapan əzabından əmin olar.

   * Allah-Təalanı sevən Qurani-Kərimi və Həbibullahı da sevər.

   * Comərdlik insanın bəzəyidir.

   * Əfv  ehsanların ən gözəlidir.

   * Təvazö elmin səmərəsidir.

   * Sidq (doğruluq) kəramətdir.

   * Yalan alçaqlıqdır.

   * Qənaət rahatlığın özü, tamah fəqirin fəlakətidir.

   * Söz vermək elə bir xəstəlikdir ki, шəfası sözünə vafalı olmaqdır.

   • Hits: 1100 clicks

   Tecox component by www.teglo.info