Müdriklərdən Öyüdlər / Akif Hüseyinli

   Share

   * Bolluqdan sonra darlığa, hidayətdən sonra dəlalətə düşməkdən Allaha sığınırıq.

    

   * Xainlərlə bərabər olub, işlərində onlara kömək etmək bir insana xəyanətkarlıq baxımından kifayətdir.

    

   * Səbrin başlanğıcı zəhmət və məşəqqət olsa da sonu əmin-amanlıqdır.

    

   * Həqiqi nicat tapanlar əbədiyyət yurdundakı səadət üçün çalışıb, Allahın rəhməti sayəsində cənnətə girənlərdir.

    

   * Ağlı başında olanlar dünyaya baxdıqlarında, onun əziz tutanları zəlil, var-dövlət toplayanları pərişan etdiyini görərlər.

    

   * Dünya elə bir zəhərdir ki, onu bilməyənlər içər; tanımayanlar ona rəğbət edər. Məhv olanlar da məhz bu səbəbdən məhv olarlar.

    

   * Dünya həyatındakı rifah şiddət və bəlalarla iç-içədir.

    

   * Ağıllı insan Allahın qorxutduğundan qorxan, “uzaq ol!” dediyindən uzaq olandır.

    

   * Güclü və təkəbbür sahibi olanları gücsüzlərin başına gətirmə.

    

   * Nəfsini Allahın haram etdiklərindən qoru ki, abid olasan.

    

   * Allahın bölgüsünə razı ol ki, varlı olasan.

    

   * Ey İnsanlar! Şəhvətlərinizi tərk etmədikcə sevdiyiniz şeylərə çata bilməzsiniz. Pisliklərə səbir etmədikcə də ümid etdiyiniz yaxşı şeyləri əldə edə bilməzsiniz.

    

   * İman ilə xəyanəti bir yerdə tuta bilməzsən.

    

   * Əcəlin gəlmədən getməyəcək; ruzin qurtarmadan ölməyəcəksən. Haqqın olmayanlarla da ruzilənməyəcəksən

    

   * Dilinlə etdiyin duaya qəlbin də inasın və iştirak etsin.

    

   * Dünyalıq yığarkən gecə odun yığan fəqət əlinə nə gəldiyini bilməyən kimi olma yəni topladığının halal və haramlığına diqqət et.

    

   * Həmişə şərli insanlarla bərabər olarsan, xeyirli və saleh şəxslər səni şərli bir insan olaraq görərlər. Sən də, yoldaşlıq etdiyin şərlilərin təsiri ilə saleh şəxslər haqqında sui-zənn bəsləyərsən.

    

   * Günahlar küfrün elçiləridir. O halda tövbə edin və günahlardan üz çevirin. 

   • Hits: 807 clicks

   Tecox component by www.teglo.info