Qaytar Ana Borcunu! / Əli KƏRİM

   Share

   Bir gözəl, bir sevimli oğul böyütdü ana

   O bəd uğursuz günü-ərinin öldüyünü

   Bidirmədi heç ona

   Kədəri dalğa-dalğa doldusa da ürəyə,

   Lakin nə saç yolaraq verdi əsən küləyə,

   Nə şivən etdi ana,

   Ürəyində ağlayıb, gülmək öyrətdi ona

   Dözərək davanın da dərdinə, bəlasına

   Bir oğul böyütdü ki, gur çatmaqaş, gen sinə

   Bir oğul böyütdü ki, oğul deyirəm sənə

   Atlını atdan salıb küləklərlə ötüşür

   Baxışından qızların ürəyinə od düşür

   Bir oğul böyütdü ki, oğul məktəb bitirdi,

   Oğul instituta qızıl medalla girdi.

   Ana fikirləşdi ki, "Gör neçə aya getdi?!"

   Ana yuxularında tez-tez Bakıya getdi

   Ana məktub yazdı ki: "Yanıltma gümanımı,

   Pul nədir, pul deyirsən, göndərərəm canımı"

   Nə zaman ki, oğlunun getdiyi 4 il oldu

   Məktubları kəsildi, gəlmədi tə’til oldu

   Ananı fikir aldı, ananın əsdi dizi,

   Ana müqəssir etdi tramvayı, dənizi.

   O yenə dözdü durdu

   O yolmadi saçını

   Səslədi qonşuları Əsmər, Çiçək bacını

   Yenə də azalmadı ürəkdən bala dərdi

   Onlar oğul vermədi, onlar təsəlli verdi.

   Məktub-məktub dalınca axdı, Bakıya axdı

   Ana da məktubların dalınca baxdı, baxdı...

   Məktublarsa Bakını dolandı, gəzdi,gəldi

   Məktublar əzik-üzük, məktublar bezdi gəldi

   Ana yenə də baxdı gah dolama yollara

   Gah da oğul boynuna həsrət qalan qollara

   Ana oğul böyütdü, gur çatmaqaş, gen sine

   Ana oğul böyütdü, özgəyə qismət oldu

   Ana fikirləşdi ki, mən neyləmişəm sənə?

   Bu nə oğulluq oldu, bu nə məhəbbət oldu?

   Oğul böyütdümü o, büzmədodaq bir qıza?

   Oğul böyütdümü o, min işvəyə, min naza?

   Ana bilsəydi əgər böyütməzdi oğlunu

   Yox, bunu yandım dedim, yenə atmazdı onu

   Bir gözəl, bir sevimli oğul böyütdü ana

   Ürəyində ağlayıb gülmək öyrətdi ona

   Oğul! Nədir etdiyin bəs bu haq-say üçün?

   Qaytar onun ömrünə neçə gecə, neçə gün!

   Qaytar onun saçının qaralığını geri,

   Qaytar o dilindəki şirin-şirin sözləri!

   O sözü, o söhbəti, gülüşü anan verib

   Ana dodaqlarından bala dodaqlarına

   İndi ondan gen gəzən oğul ayaqlarına

   Yerişi anan verib

   Qaytarsan o sözləri, sözsüz bir lal olarsan

   Qaytarsan o yerişi, yerindəcə qalarsan

   Qaytarsan o gülüşü, hırıldamazsan daha

   Qaytar, qaytar onları, qaytar qoyma sabaha

   Sən ki, dərd verdin, oğul, sənə gülüş verənə

   Oğul demərəm sənə!

   Deyirəm ki, o boyu, buxunu qaytar geri!

   Deyirəm ki, varını, yoxunu qaytar geri!

   Qaytar onun borcunu,

   Gülüşünü, adını, sözünü qaytar geri!

   Qaytar onun borcunu,

   O borc sənin özünsən, özünü qaytar geri!!!

   • Hits: 1474 clicks

   Tecox component by www.teglo.info