İbrət İstəyən Varmi? / Kamran Məmmədov

   Share

   ƏGƏR İMANIN OĞURLANSAYDI?

   Bir kişi böyük alim Səhl  bin Abdullah Tüstərinin yanına gəlib belə dedi:

   - Evimə oğru girib bəzi əşyalarımı oğurlayıb. İndi mən nə edim?

   Səhl (r.a) o adama:

   Sən Allaha şükür et! -dedi.

   O adam:

   Mən evimə oğru girdi deyirəm. Siz isə şükür etməyimi istəyirsiniz. Evinə oğru girən adam şükür edərmi?

   Səhl (r.a): “Sən evinə oğru girdiyi üçün yox, şeytanın qəlbinə girmədiyi üçün şükür et! Əgər şeytan qəlbinə girib sənin imanını(inancını) oğurlasaydı, müsibət o zaman olacaqdı.” -deyə cavab verdi.

    

                                                     DƏVƏLƏRİ HARA BAĞLAMALI?

    

   Bir gün varlı bir adam Əbu Hənifənin yanında halından şikayət edərcəsinə belə dedi:

   - Ey İmam! Mənim bir az sərvətim var. Namaz qılmağa başladıqda dəvələrim xəyalıma gəlir. Amma siz bu qədər var-dövlətə sahib olduğunuz halda rahatlıqla namaz qılırsınız. Bunu necə bacarırsınız?

    Əbu Hənifə (r.a) belə cavab verir: “Mən dəvələrimi qəlbimə yox, tövləyə bağlayıram”.

    

   GÖZLƏNİLMƏYƏN RUZİ

    

   Hicri 32-ci ildə böyük səhabə Abdullah b. Məsud (r.a) xəstələnmişdi. Xəlifə Osman(r.a) ziyarətinə gəlmişdi. Aralarında belə bir söhbət keçdi.

   - Ey Abdullah, bir şikayətin varmı?

   - Günahlarım.

   - İstədiyin bir şey varmı?

   - Rəbbimin rəhməti.

   - Sənə həkim çağıraqmı?

   - Ey Osman! Həkim mənə baxdı. Xəstəliyi verən də Allahdır, məni rəhmətinə qərq edən də.

   - Sənə xəzinədən yardım göndərəkmi?

   - Heç bir şeyə ehtiyacım yoxdur.

   - Qızların üçün olsun.

   - Mən onlara “Vaqiə” surəsini öyrətmişəm. Bu surəni hər axşam oxuyan yoxsulluğa düçar olmaz və Allah ona heç gözləmədiyi yerdən ruzi verər.

    

   • Hits: 1397 clicks

   Tecox component by www.teglo.info