Ali ÇİNAR - ƏL KARDA, KÖNÜL YARDA

   Share

   Son günlərdə dünya miqyasında yaşadığımız bir xəstəlik səbəbi ilə evlərimizə qapanmaq məcburiyyətində qaldıq. Bu müvəqqəti qapanma bizə etikafı, üzləti, xəlvəti xatırlatdı. Azərbaycanda yaşayırsınızsa, əlbəttə, “xəlvət” deyəndə dərhal böyük bir övliyanın xatirəsi düşür könlünüzə: Seyyid Yəhya Şirvani. İçərişəhərdə dəfn edilmiş olan Seyyid Yəhya Şirvani həzrətləri İslam Təsəvvüf məktəblərindən Xəlvətiliyin ikinci piri, bir növ əsl qurucusu olaraq qəbul edilir. Təriqət Ömər əl-Xəlvətinin adı ilə bağlı olsa da, təriqətin geniş bir bölgəyə (Azərbaycandan Anadoluya, Anadoludan Balkanlara, Kırıma, Suriya, Misir, Şimali Afrika, Sudan, Həbəşistan və Cənubi Asiyaya qədər) yayılması Seyyid Yəhya əş-Şirvani əl-Bakuvinin yetişdirdiyi tələbələri vasitəsilə gerçəkləşmişdir. Buna görə də ona təriqətin ikinci piri (piri-sani) deyilməkdədir.

   Xəlvətə çəkilmək xüsusilə Xəlvətiyyə, Qadiriyyə, Sührəverdiyyə və Kübreviyyə mənsublarında müşahidə edilir.

   Məqalənin davamını İrfan Jurnalına abunə olaraq oxuya bilərsiniz... 

   • Hits: 232 clicks

   Tecox component by www.teglo.info