DR. Rüfət ŞİRİNOV BAYRAMLARIN GƏTİRDİKLƏRİ!

   Share

   Hər millətin, dövlətin, cəmiyyətin, dinin özünəməxsus bayram və şənlikləri vardır. Millətləri, dinləri uzun ömürlü edən amillərdən biri də məhz bu cür bayram və adət-ənənələrin yer aldığı dəyərlərdir. Öz dəyərlərini qoruyub mühafizə edə bilməyən, sahib çıxıb yaşada bilməyən cəmiyyətlər tarix səhnəsindən silinmiş və adı-sanı qalmamışdır. Odur ki, dünya səhnəsindən silinmək istəməyən və aləmə nümunə olmaq istəyən sivilizasiyalar öz dəyərlərinə sahib çıxmalı, onu yad təsirlərdən mühafizə edərək nəsillər boyu yaşatmağa səy göstərməlidir.

   İslam mədəniyyəti hələ ilk günündən etibarən bütün din və mədəniyyətlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Tarix boyunca digər mədəniyyətlər onu öz təsirləri altına alaraq özününküləşdirmək üçün yorulmadan çalışmışdır. Ancaq gücünü vəhydən alan din ilə yoğrulmuş İslam mədəniyyəti hər zaman onların məkrli arzularını qursağında buraxmış, öz humanist anlayışı və xeyriyyəçi mənsubları ilə dünyaya qibtə etdirmişdir.

   Məqalənin davamını İrfan Jurnalına abunə olaraq oxuya bilərsiniz... 

   • Hits: 232 clicks

   Tecox component by www.teglo.info