Həzi ASLANOV - GÜNAHLARDAN “BƏRAƏT” GECƏSİ

   Share

   Zaman məfhumu dinimizdə çox əhəmiyyətli bir yerə malikdir. Dinimiz vaxtın qiymətini bilməyi, onun fərqində olmağı və onu dəyərləndirə bilməyi bizə öyrətməkdədir.

   Zaman dilimi içərisində elə vaxtlar var ki, digər vaxtlardan fərqlənir. Məsələn, aylardan Üç aylar və Ramazan, günlərdən cümə və bayram günləri, gecələrdən Qədr, Merac, Rəğaib, Mövlud, Bəraət və s.

   • Hits: 23 clicks

   Tecox component by www.teglo.info