Aqil ƏLİYEV - SAHURUN BƏRƏKƏTİ

   Share

   Sahur lüğətdə “səhər açılmazdan əvvəlki vaxt, gecənin son üçdəbiri” mənasına gəlir. “Səhər” sözü ilə eyni kökdən törəyən “sahur”, dini termin olaraq oruc tutacaq bir şəxsin dan yerinin sökülməsindən əvvəl yediyi yeməyi ifadə edir. Buna görə də bəzi hədislərdə ərəbcə olaraq “əklətus-səhar/əklətus-suhur” deyə keçən ifadə bizim dilimizdə “sahur yeməyi” kimi yer almışdır.

   • Hits: 30 clicks

   Tecox component by www.teglo.info